Danh mục

Chương trình chuẩn (Chương trình tiên tiến quốc tế UEH) - PHVL

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) với chiến lược trở thành Đại học đa ngành và bền vững, trên cơ sở thế mạnh về uy tín, chất lượng, UEH mang lại sự đa dạng trong định hướng và lựa chọn ngành nghề cho thí sinh cả nước.

Đối với Phân hiệu Vĩnh Long (mã tuyển sinh: KSV), Năm 2022 UEH-Phân hiệu Vĩnh Long tuyển sinh 12 chương trình đào tạo

Xem thêm thông tin tuyển sinh tại website: https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/ hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!