Danh mục

Thủ tục nhập học-PHVL

  • Hướng dẫn thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển khóa 48 Đại học chính quy năm 2022 - Click here

  • Hướng dẫn thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển khóa 47 Đại học chính quy năm 2021 - Click here

  • Hướng dẫn thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển khóa 46 Đại học chính quy năm 2020 - Click here