Danh mục

Miễn giảm học phí - PHVL

Mô tả ngắn gọn: Sinh viên thuộc các diện miễn giảm học phí theo quy định của nhà nước cho các khóa ĐHCQ, LTĐHCQ.

Chi tiết: 

Sinh viên thuộc các diện miễn giảm học phí theo quy định của nhà nước cho các khóa ĐHCQ, LTĐHCQ như: 

Đối tượng MGHP

- Được miễn 100%

1. Sinh viên là con của người có công với cách mạng, cụ thể:

- Sinh viên là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); 

- Sinh viên là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Sinh viên là con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh;

- Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

2. Sinh viên bị tàn tật, khuyến tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sinh viên có độ tuổi từ 16 tuổi đến 22 tuổi, thuộc diện mồ côi theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Được giảm 70% học phí: 

6. Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Được giảm 50% học phí:

7. SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

B. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp hồ sơ MGHP:

Sinh viên nộp Giấy đề nghị xét miễn, giảm học phí trực tiếp tại phòng Đào tạo, vào tháng 1 và tháng 8 hàng năm theo Thông báo về việc nộp hồ sơ MGHP của Phân hiệu Vĩnh Long. 

Quy định và hồ sơ MGHP được hướng dẫn chi tiết trong Thông báo về việc nộp hồ sơ MGHP. Phân hiệu sẽ không nhận Giấy đề nghị xét miễn, giảm học phí nếu các giấy tờ kèm theo không hợp lệ và không nộp theo đúng thời gian quy định.

Các văn bản (quy định, quy trình, hướng dẫn, kế hoạch, công văn, thông báo,...)

+ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

+ Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Các câu hỏi thường gặp

1. Em có sổ hộ nghèo mà dân tộc Kinh có được miễn giảm học phí không?

Trả lời: Theo Quy định thì Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo mới được miễn giảm học phí. Em có thể nộp hồ sơ để xét học bổng hỗ trợ học tập.

2. Em là người dân tộc thiểu số và ở khu vực 1 thì có được miễn giảm học phí không?

Trả lời: Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy khu vực 1 chưa biết có được miễn giảm hay không. Em cứ nộp hồ sơ miễn giảm, trường sẽ tra cứu nơi ở của em có thuộc vùng  có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hay không.
3. Em có tên trong danh sách miễn giảm học phí thì khi nào em sẽ nhận được tiền?
Trả lời: Em theo dõi thông báo từ Phòng Tài chính - Kế toán, khi nào tiền miễn giảm được giải ngân thì Phòng Tài chính - Kế toán sẽ thông báo hình thức chí trả.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!