Danh mục

Cấp bằng tốt nghiệp - PHVL

Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy và phụ lục văn bằng. Trong phụ lục văn bằng có ghi tóm tắt chương trình học và chi tiết tất cả kết quả học tập của sinh viên theo từng học phần, các thông tin về ngành đào tạo, bằng cấp và kết quả rèn luyện toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp.

 

Các câu hỏi thường gặp

1. Sau khi có danh sách tốt nghiệp thì khi nào em được nhận Bằng tốt nghiệp chính thức, em cần mang theo những gì?

Trả lời: Sau khi có quyết định tốt nghiệp thì khoảng 1 tháng em em sẽ có bằng chính thức. Trong thông báo danh sách tốt nghiệp, Phòng Đào tạo (PHVL) có dự kiếm thời gian phát bằng tốt nghệp chính thức.

2. Em bị sai thông tin trên văn bằng thì em phải làm sao?

Trả lời: Em liên hệ với Phòng Đào tạo (PHVL) để được hỗ trợ điều chỉnh thông tin trên văn bằng

3. Em bị mất bằng tốt nghiệp thì em có được cấp lại không?

Trả lời: Bằng tốt nghiệp khi bị mất không được cấp lại. Em có thể đề nghi; trường cấp bản sao để em sử dụng thay văn bằng bị mất.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!