Danh mục

Học phần Giáo dục quốc phòng - PHVL

Trong toàn khóa học, trường sẽ xếp lịch cho sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng tại trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Trà Vinh (hiện tại). Đây là điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!