Danh mục

Đăng ký học phần PHVL

Đăng ký học phần

(Thực hiện theo Quy định số 2517/QyĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh v/v đăng ký và hủy học phần đã đăng ký của sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

Mô tả ngắn gọn: Mỗi giữa học kỳ, Phòng Đào tạo (PHVL) sẽ thông báo trên website: https://www.ueh.edu.vn/vinh-long kế hoạch mở hệ thống Portal sinh viên cho sinh viên đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo.Phòng Đào tạo (PHVL) sẽ đưa vào tài khoản mỗi sinh viên các lớp học phần theo thời khóa biểu dự kiến. Sinh viên đăng ký môn tự chọn, Tiếng Anh, GDTC, KLTN, HKDN hoặc có nhu cầu đổi lớp học phần, đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học vượt sẽ đăng ký trong thời gian Phòng Đào tạo (PHVL) mở tài khoản cho Khóa học của mình đăng ký.

Chi tiết: 

Mỗi giữa học kỳ, Phòng Đào tạo (PHVL) sẽ thông báo trên website: https://www.ueh.edu.vn/vinh-long kế hoạch mở hệ thống Portal sinh viên cho sinh viên đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo.Phòng Đào tạo (PHVL) sẽ đưa vào tài khoản mỗi sinh viên các lớp học phần theo thời khóa biểu dự kiến. Sinh viên đăng ký môn tự chọn, Tiếng Anh, GDTC, KLTN, HKDN hoặc có nhu cầu đổi lớp học phần, đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học vượt sẽ đăng ký trong thời gian Phòng Đào tạo (PHVL) mở tài khoản cho Khóa học của mình đăng ký.

 

Xem thời khóa biểu, lớp học phần 

-Tham khảo, tra cứu: Sinh viên truy cập website http://khdtkt.ueh.edu.vn 

- Sinh viên tra cứu lịch học tại portal https://student.ueh.edu.vn/

Cách 1:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Nhập Mã sinh viênMật khẩu

Cách 2:

+ Truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/

+ Chọn "Đăng nhập"

+ Chọn “Nhấn vào đây để đăng nhập bằng Google với Email ST UEH

+ Nhập email với tên miền @st.ueh.edu.vnMật khẩu

Đăng ký học phần

TT

Học kỳ

Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký

Thời gian bắt đầu học

1

Đầu

Tháng 10

Tháng 01 năm sau

2

Giữa

Tháng 3

Tháng 6

3

Cuối

Tháng 5

Tháng 8

 

  • Thời gian dự kiến thông báo kế hoạch đăng ký học phần
  • Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến (các lớp học phần dự kiến được mở trong học kỳ) tại website của phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí: khdtkt.ueh.edu.vn

Các bước đăng ký học phần

Vào thời gian đăng ký học phần như lịch đã thông báo trên website, sinh viên đăng nhập vào tài khoản của mình tại student.ueh.edu.vn. Sinh viên tiến hành đăng ký học phần.

Bước 1: Sinh viên chọn mục “Đăng ký học phần

Bước 2: Sau khi chuyển đến trang đăng ký, sinh viên di chuyển đến cuối trang web và chọn mục “Đăng ký học phần

(Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm thực hiện chọn mục tương ứng.)

Bước 3: Sinh viên đăng ký bằng cách chọn biểu tượng tại cột “Đăng ký lớp học phần” với từng môn tương ứng.

1. Chọn lớp tại cột “Chọn

 2. Bấm “Đăng ký” để lưu dữ liệu

3. Bấm “Quay lại danh sách môn học” để tiếp tục đăng ký môn khác.

* Trường hợp sinh viên muốn xóa học phần đă đăng ký: chọn “Xóa đăng ký” với từng môn tương ứng trong “Danh sách học phần đăng ký thành công”.

Bước 4: Sinh viên chọn mục “In phiếu đóng tiền” để biết số học phí cần đóng. Sinh viên đóng học phí tại các chi nhánh ngân hàng Phương Đông – OCB hoặc cổng thanh toán điện tử Payment.ueh.edu.vn hoặc đóng trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán (PHVL).

Các câu hỏi thường gặp

1. Đã qua thời gian đăng ký học phần, em muốn đăng ký bổ sung thì làm thế nào? Giờ em mới có điểm thi và không đạt thì em đăng ký học lại thì làm như thế nào ạ? Em muốn học cải thiện điểm thì làm sao?

Trả lời: Sau thời gian đăng ký học phần các em muốn đăng ký bổ sung thì điền mẫu Giấy đề nghị đăng ký học phần. Tùy trường hợp cụ thể, Phòng Đào tạo (PHVL) sẽ hỗ trợ hoặc đăng ký vào đợt đăng ký học phần học kỳ tiếp theo.

2. Em muốn đăng ký học môn này mà các khóa sau không còn học thì em phải làm sao?

Trả lời: Em tham khảo các môn học phần tương đương được thông báo trên website: https://student.ueh.edu.vn/, mục: trang chủ/ Thông tin môn học tương đương

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!