Danh mục

Chương trình đào tạo thứ 2 - PHVL

I. MÔ TẢ NGẮN GỌN
Học cùng lúc hai chương trình là trường hợp sinh viên đăng ký học thêm các học phần của một CTĐT thứ hai ngoài CTĐT thứ nhất. Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp chương trình thứ hai khi đã đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình thứ nhất và hoàn thành toàn bộ nội dung CTĐT thứ 2.
II. ĐỐI TƯỢNG
Sinh viên Đại học chính quy (ĐHCQ) có nhu cầu đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo.
III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
1. Song ngành
Hình thức đào tạo song ngành là hình thức sinh viên đăng ký học thêm chương trình đào tạo thứ hai (ngành thứ hai) thuộc ngành khác với ngành đang theo học (ngành thứ nhất). Khi tốt nghiệp, sinh viên viên được cấp hai bằng cử nhân và hai phụ lục văn bằng.
2. Song ngành tích hợp
Hình thức đào tạo song ngành tích hợp là trường hợp đặc biệt của đào tạo song ngành:
- UEH quy định cụ thể các cặp ngành, quy ước ngành thứ nhất và ngành thứ hai.
- Chương trình đào tạo được thiết kế tối ưu, có tính giao thoa giữa hai ngành, xây dựng kiến thức một các có hệ thống cho sinh viên.
3. Song chuyên ngành
Hình thức đào tạo song chuyên ngành là hình thức sinh viên đăng ký học thêm một chuyên ngành thứ hai khác với chuyên ngành thứ nhất đang theo học thuộc cùng một ngành đào tạo.
Sinh viên được chuyển điểm học phần Thực tập từ chuyên ngành thứ nhất sang chuyên ngành thứ hai. Khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp một bằng cử nhân và hai phụ lục văn bằng.
IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ
1. Thời gian đăng ký
Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng học chương trình đào tạo (CTĐT) thứ hai khi đang học năm nhất và chính thức theo học CTĐT thứ hai khi đã được xếp trình độ năm hai của CTĐT thứ nhất.
Thời điểm đăng ký trễ nhất là hết học kỳ thứ năm (tương đương học kỳ 1 năm ba) của khóa học.
2. Điều kiện đăng ký
Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải thỏa các điều kiện sau:
- Không thuộc diện vi phạm kỷ luật.
- Điều kiện học lực: Thỏa 01 trong 02 điều kiện sau:
   + Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại “KHÁ” trở lên.
   + Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại “TRUNG BÌNH” và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.
*Sinh viên tham khảo điểm trúng tuyển các phương thức
  + Phương thức 1: https://go.ueh.edu.vn/k47pt1
  + Phương thức 2, 3, 4, 5: https://go.ueh.edu.vn/k47pt2345
  + Phương thức 6: https://go.ueh.edu.vn/k47pt6
  + Phương thức 7: https://go.ueh.edu.vn/k47pt7
V. THAM KHẢO CTĐT CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH
Trước khi thực hiện đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2, sinh viên có thể tham khảo CTĐT các ngành/chuyên ngành trên trang Portal sinh viên theo các bước như sau:
- Bước 1: Truy cập vào website https://student.ueh.edu.vn/Public/TraCuuNganh.
- Bước 2: Chọn Hệ đào tạo - Loại hình đào tạo là “Đại học - Chính quy”.
- Bước 3: Chọn Khoa quản lý, Ngành đào tạo, Khóa học, Chương trình đào tạo để tra cứu. (Chọn Khóa học là “Khóa 47 CTT”)
VI. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ
- Bước 1: Tải mẫu Giấy đề nghị học chương trình thứ 2 tại website phòng Đào tạo (http://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/1), điền đầy đủ thông tin và ký tên xác nhận.
- Bước 2: Sinh viên kê khai thông tin và cập nhật bản scan (hoặc hình chụp) Giấy đề nghị học chương trình thứ 2 tại website https://go.ueh.edu.vn/dangky_ctdt2.
- Bước 3: Sinh viên kiểm tra kết quả đăng ký trong tài khoản Portal sinh viên (mục “Chương trình đào tạo”)  trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày sinh viên nộp giấy đề nghị.
- Bước 4: Sinh viên đăng ký học phần sau khi được xét học chương trình thứ 2 theo thông báo đăng ký học phần Học kỳ cuối năm 2022.
VII. CƠ CHẾ HỖ TRỢ
Khi đăng ký học thêm chương trình đào tạo thứ hai, UEH có cơ chế hỗ trợ cho các sinh viên như sau:
- Ưu đãi học phí đối với các học phần thuộc chương trình thứ 2 tùy theo hình thức đào tạo. Tham khảo thông tin tại website http://tckt.ueh.edu.vn/;
- Được ưu tiên giới thiệu việc làm bán thời gian;
- Được ưu tiên giới thiệu đơn vị thực tập;
- Được huấn luyện miễn phí các kỹ năng ngoài chương trình đào tạo chính khóa;
- Được ưu tiên xét học bổng từ các nguồn tài trợ;
- Các hỗ trợ khác tùy tình hình thực tế trong quá trình tham gia học CTĐT thứ hai.
VIII. MỘT SỐ LƯU Ý
- Sinh viên được đăng ký xét tốt nghiệp chương trình thứ hai sau khi đã tốt nghiệp chương trình thứ nhất.
- Sinh viên được xét học chương trình thứ 2 theo chương trình Chuẩn của ngành/chuyên ngành đăng ký.
- Sinh viên theo dõi thời khóa biểu các học kỳ tại website http://khdtkt.ueh.edu.vn/.
- Sinh viên được chuyển điểm các học phần tương đương giữa hai chương trình đào tạo. (Tham khảo thông tin tại website http://go.ueh.edu.vn/chuyendiem)
- Trong quá trình học cùng lúc hai chương trình, sinh viên phải tạm dừng học chương trình thứ hai trong học kỳ tiếp theo nếu thuộc 01 trong 02 trường hợp sau:
   + Điểm trung bình tích lũy của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình;
   + Thuộc diện cảnh báo kết quả học tập.

Khi cần trao đổi thêm thông tin về đăng ký học chương trình thứ 2, sinh viên có thể liên hệ: Thầy Lê Tuấn Hà: Điện thoại (028) 3823 0082 - số nội bộ 163, Email halt@ueh.edu.vn hoặc đến trực tiếp Phòng Đào tạo (A0.13 - A0.14), trong giờ làm việc.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!