Danh mục

Mở lớp học phần theo nhu cầu (ngoài kế hoạch) - PHVL

Mô tả ngắn gọn:  Sinh viên có nhu cầu mở các lớp học phần ngoài kế hoạch của nhà trường. Sinh viên tập hợp các bạn có cùng nhu cầu để tiến hành đăng ký. Khi đủ số lượng mở lớp, phòng Tổng hợp nhận giấy đề nghị, trao đổi với các phòng chức năng và mở lớp học phần bổ sung.

Chi tiết:

"Giấy đề nghị mở lớp học phần tải tại: https://www.ueh.edu.vn/vinh-long"

Thông tin

Đăng ký mở lớp 

Học kỳ đầu

Học kỳ giữa

Học kỳ cuối

Đối tượng đăng ký

Sinh viên đang học  HK5, HK7 và các khóa đã ra trường

Tất cả sinh viên 

Sinh viên đang học HK6 và các khóa đã ra trường

Quy mô tối thiểu 

30 sinh viên đăng ký và đóng học phí

30 sinh viên đăng ký và đóng học phí

30 sinh viên đăng ký và đóng học phí

Hình thức đăng ký mở lớp

Gửi Giấy đề nghị mở lớp học phần theo mẫu về phòng Tổng hợp các Trường của Khoa đào tạo chuyên ngành

-HKG: thực hiện khảo sát bằng cách đăng ký học phần muốn mở lớp trong Portal sinh viên, mục “Ghi danh nhu cầu học”.

- Ngoài đợt khảo sát ghi danh nhu cầu học: gửi Giấy đề nghị mở lớp học phần theo mẫu về phòng Tổng hợp các Trường của Khoa đào tạo chuyên ngành
Gửi Giấy đề nghị mở lớp học phần theo mẫu về phòng Tổng hợp các Trường của Khoa đào tạo chuyên ngành

Thời gian thực hiện đăng ký mở lớp (thời gian cụ thể được thông báo trong lịch đăng ký học phần và nộp học phí mỗi học kỳ)

Tháng 8, 9, 10, 11, 12

Tháng 1, 2, 3

Tháng 4, 5, 6, 7

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!