Danh mục

Nghỉ học tạm thời (Bảo lưu) - PHVL

Nghỉ học tạm thời (Bảo lưu)

Nghỉ học tạm thời (Bảo lưu) là tình trạng sinh viên được nghỉ học tạm thời và giữ nguyên kết quả học tập của các học phần đã tích lũy trong thời gian học tại Trường.

Sinh viên được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp sau:

- Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

- Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài (phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế);

- Lý do cá nhân.  Đối với trường hợp vì lý do cá nhân, sinh viên phải học tại Trường ít nhất là một (01) học kỳ trọn vẹn và điểm trung bình tích lũy từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10).

Quy trình đề nghị nghỉ học tạm thời:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sinh viên tải mẫu Giấy đề nghị nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập TẠI ĐÂY, điền đầy đủ thông tin và chuẩn bị các giấy tờ xác nhận liên quan đến lý do bảo lưu.

Hồ sơ minh chứng:

- Lý do tham gia nghĩa vụ quân sự: Bản photo Lệnh gọi công dân nhập ngũ.

- Lý do sức khỏe: Bản photo Giấy xác nhận nằm viện/Giấy vào viện/Giấy ra viện/Giấy xác nhận khám chữa bệnh do cơ quan khám chữa bệnh/bệnh viện cấp.

- Lý do du học: Bản photo Visa hoặc thư mời nhập học của Trường nước ngoài.

- Lý do gia đình: Thư xác nhận do ba/mẹ/người nuôi dưỡng viết.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ theo một trong hai (02) cách: 

- Nộp trực tiếp tại Phòng đào tạo (PHVL);

- Gửi bản scan (màu) hồ sơ qua email của Phòng đào tạo (địa chỉ mail: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn)

Bước 3: Nhận kết quả

Sinh viên nhận bản scan màu Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên nghỉ học tạm thời qua mail cá nhân trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Các câu hỏi thường gặp

1. Sau thời gian bảo lưu mà em chưa thể nhập học lại thì phải làm sao?
Trả lời: Sau thời gian bảo lưu thì em phải nhập học lại nếu không sẽ bị xóa tên. Trong trường đặc biệt liên hệ Phòng đào tạo (PHVL) để được hỗ trợ.
2. Em bảo lưu vì lý do cá nhân thì có cần minh chứng gì không?
Trả lời: Nếu lý do bảo lưu của em không có minh chứng thì em phải có xác nhận của ba hoặc mẹ để trường xác nhận lại trước khi làm quyết định bảo lưu.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!