Danh mục

Chuyển điểm các học phần đã đạt từ khóa cũ sang khóa mới - PHVL

Mô tả ngắn gọn: 

Chuyển điểm, Miễn giảm học phần

-Chuyển điểm từ Khóa cũ sang khóa mới

Chi tiết:

Sinh viên được xét chuyển điểm và miễn học học phần A khi thỏa các điều kiện sau:

  • Đã tích lũy học phần có nội dung theo đề cương chi tiết tương đương với nội dung của học phần A 
  • Đã tích lũy học phần có số tín chỉ bằng hoặc lớn hơn số tín chỉ của học phần A.

Quy trình xét chuyển điểm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sinh viên tải mẫu Giấy đề nghị chuyển điểm trên website Phân hiệu Vĩnh Long và điền đầy đủ thông tin. 

Sinh viên nộp Giấy đề nghị kèm theo bảng điểm hoặc giấy chứng nhận kết quả học tập của môn học/học phần tương đương với học phần sinh viên đề nghị xét chuyển điểm.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Chuyên viên phụ trách nhận giấy đề nghị, kiểm tra thông tin và hẹn sinh viên thời hạn nhận kết quả.

Chuyên viên phụ trách trình lãnh đạo phòng Đào tạo (PHVL) xét duyệt hồ sơ.

- Đồng ý: xét chuyển điểm cho sinh viên;

- Không đồng ý: hướng dẫn SV bổ sung hồ sơ hoặc thông báo từ chối hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Sinh viên đến phòng Đào tạo (PHVL) nhận kết quả theo lịch hẹn và kiểm tra kết quả chuyển điểm tại Portal sinh viên.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!