Danh mục

Đề án tuyển sinh hàng năm - PHVL

  • Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long chính thức công bố thông tin tuyển sinh Khóa 48 Đại học chính quy năm 2022: Học tại Vĩnh Long, Chất lượng bằng cấp UEH, Sẵn sàng hội nhập quốc tế: click here
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021 của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển: KSV): click here
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020 của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển: KSV): click here