Danh mục

Đề án tuyển sinh hàng năm - PHVL

  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2024 của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển: KSV): click here
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2023 của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển: KSV): click here
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022 của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển: KSV): click here
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021 của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển: KSV): click here
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020 của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển: KSV): click here

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!