Danh mục

Tra cứu/ xác minh văn bằng

Các cơ quan, công ty có nhu cầu xác minh các bằng tốt nghiệp của trường cấp để sử dụng lao động.

Chi tiết:

Công ty muốn thẩm tra văn bằng do UEH cấp thì phải làm sao?
Trả lời: Các công ty có thể kiểm tra tính xác thực của các bằng tốt nghiệp do UEH cấp bằng từ năm 2006 trở lại đây tại website https://student.ueh.edu.vn/public/vanbangchungchi. Trường hợp tra cứu không có kết quả hoặc các văn bằng được cấp trước năm 2006, Quý công ty có thể gửi email về UEH, UEH sẽ trả lời kết quả thẩm tra qua email; hoặc có công văn đề nghị xác minh bằng tốt nghiệp kèm bản photo bằng tốt nghiệp về UEH, UEH sẽ có công văn trả lời.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!