Chính sách thu nhập UEH

Thu nhập của viên chức, người lao động bao gồm thu nhập theo quy định Nhà nước và thu nhập theo quy định UEH, cụ thể như sau:

1. Thu nhập theo quy định nhà nước, gồm:

a. Lương nhà nước theo quy định

b. Phụ cấp: Tùy theo vị trí công việc đảm nhiệm, Anh/Chị có thể được hưởng các chế độ phụ cấp như sau: Ăn trưa; công cụ làm việc; đi lại; Đồng phục; Ưu đãi; Chức vụ (chính, kiêm nhiệm); Trách nhiệm; Thâm niên nhà giáo; Thâm niên vượt khung; Làm ngoài giờ; Phụ cấp giảng viên tập sự…

2. Thu nhập theo quy định UEH

a. Thu nhập UEH: Được xác định theo Phương án phân phối thu nhập UEH. Xem chi tiết trong Phụ lục 1, Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

b. Thưởng, phúc lợi

– Thưởng được nhận khi đạt các thành tích, danh hiệu theo quy định Nhà nước hoặc có thành tích đóng góp được UEH công nhận.

– Phúc lợi trong 01 năm công tác tại UEH, Anh/Chị được hưởng các khoản phúc lợi vào các dịp lễ tết, cụ thể: Tết dương lịch, Tết âm lịch; Lễ 30/4 & 1/5; Giỗ Tổ Hùng vương; Hè; Quốc khánh 2/9; Ngày thành lập UEH 27/10; Ngày nhà giáo 20/11.

c. Thu nhập khác

Anh/Chị có thể hưởng thêm một số khoản thu nhập khác khi tham gia các hoạt động đặc thù có chi trả thù lao theo Quy chế chi tiêu nội bộ UEH.

UEH thực hiện chi trả lương, thu nhập thông qua tài khoản thanh toán cá nhân của viên chức, người lao động được mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Ngân hàng liên kết với UEH. Định kỳ ngày 10 hằng tháng. Các thông tin lưu ý:

1. Mở tài khoản ngân hàng:

– Quý Anh/Chị mở tài khoản tại OCB (nếu chưa có tài khoản tại OCB) ở bất kỳ chi nhánh nào của OCB;

– Cung cấp số tài khoản cho P.TC-KT (Liên hệ Ms. Hà Thy, số điện thoại: 08-38222357 – Ext. 224, di động 0908.695.395); 

2. Cung cấp mã số thuế thu nhập cá nhân:

– Viên chức của UEH đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu chưa có) hoặc cung cấp mã số thuế TNCN cho P.TC-KT (Liên hệ: Ms. Tuyết Mai, điện thoại: 08-38222357 – Ext. 220, di động: 0908.283.496 );

– Tham khảo các quy trình và thủ tục liên quan đến đăng ký, kê khai, quyết toán thuế TNCN hàng năm tại địa chỉ http://tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình – Hướng dẫn/TCKT.QT.08 - Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế  thu nhập cá nhân hàng năm hoặc Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại đây.

3. Tra cứu thu nhập, tạm ứng, thuế TNCN:

– Tất cả thu nhập (tiền lương, thu nhập UEH, tiền giảng, coi thi, chấm bài, tham gia các hội đồng…), tình hình tạm ứng, thuế TNCN của từng cá nhân đều có thể được tra cứu thông qua chức năng “Thu nhập - Tạm ứng” trên webiste http://tckt.ueh.edu.vn/;

– Sử dụng chức năng “Đăng nhập”, chọn “Lấy thông tin đăng nhập” để hệ thống gửi tên đăng nhập, mật khẩu vào tài khoản email cá nhân do UEH cấp hoặc email khác đã đăng ký trong hệ thống. Lưu ý: kiểm tra thêm trong spam email nếu không thấy email phản hồi trong hộp thư.

– Tham khảo cách hướng dẫn đăng nhập và tra cứu thu nhập tại địa chỉ http://tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/Hướng dẫn đăng nhập trang web tra cứu thu nhập hoặc liên hệ Mr. Khải, điện thoại 08-38222357 – Ext. 215, di động: 0906661474.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!