Lập dự toán, tạm ứng, thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản

Quý Thầy/Cô có nhu cầu lập dự toán, tạm ứng, thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản vui lòng thực hiện trên hệ thống https://tckt.ueh.edu.vn/ trên cơ sở quy trình thực hiện 3 bước, cụ thể:

  1. Bước 1: lập chứng từ. Căn cứ vào thông báo, kế hoạch hoạt động hoặc các quy chế tài chính liên quan, Quý Thầy/Cô viên chức tổng hợp chứng từ tương ứng để thực hiện trên hệ thống các quy trình liên quan;
  2. Bước 2: thẩm định hồ sơ. Phòng TCKT căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ,...tổng hợp dự toán ngân sách hoạt động của Trường thành viên/đơn vị chức năng, thực hiện thẩm định các nội dung, phản hồi cho viên chức hoặc đơn vị thực hiện khi cần điều chỉnh, sau đó trình Ban Giám hiệu UEH phê duyệt;
  3. Bước 3: Ban Giám hiệu UEH phê duyệt hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Hồ sơ, dự toán, tờ trình đã được duyệt, P.TCKT thực hiện việc thanh quyết toán hoặc tạm ứng chuyển đến đối tượng/đơn vị theo yêu cầu.

Thông tin liên hệ:

Tham khảo cách hướng dẫn đăng nhập và tra cứu tại địa chỉ http://tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/Hướng dẫn đăng nhập trang web tra cứu thu nhập hoặc liên hệ Mr. Khải, điện thoại 08-38222357 – Ext. 215, di động: 0906661474

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!