Đề nghị tiếp nhận sau khi đào tạo trong và ngoài nước, bồi dưỡng sau tiến sĩ

I. Quy trình xử lý:

- Bước 1: Cá nhân trình hồ sơ tiếp nhận sau khi đi đào tạo trong và ngoài nước, bồi dưỡng sau tiến sĩ:

+ Đối với viên chức, người lao động đi đào tạo trong nước, nộp Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm về Phòng Quản trị nguồn lực để tiến hành cập nhật trình độ lưu hồ sơ.

+ Đối với viên chức, người lao động đi đào tạo tại nước ngoài, nộp Giấy đề nghị tiếp nhận công tác (có đầy đủ ý kiến đến cấp trường thuộc UEH), Báo cáo kết quả học tập, Minh chứng về việc hoàn thành chương trình đào tạo, về Phòng Quản trị nguồn nhân lực để tiến hành cập nhật trình độ, trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định tiếp nhận và lưu hồ sơ viên chức, người lao động.
- Bước 2: Phòng QTNNL thẩm định hồ sơ và phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc
- Bước 3: Ban hành Quyết định tiếp nhận viên chức/người lao động; Công văn về việc cập nhật trình độ

II. Thực hiện: Vui lòng điền thông tin đăng ký tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!