Kê khai thanh toán đơn vị

Quý Thầy/Cô có phát sinh yêu cầu kê khai thanh toán đơn vị vui lòng thực hiện trên hệ thống https://tckt.ueh.edu.vn/ theo các bước như sau:

  1. Bước 1: Khi phát sinh yêu cầu thanh toán, lập hồ sơ thanh toán, tạm ứng, quyết toán tạm ứng theo quy định đối với từng loại yêu cầu thanh toán;
  2. Bước 2: Sau khi lập đầy đủ hồ sơ cần thiết cho các hoạt động theo quy định, các đơn vị thực hiện lập đề nghị thanh toán, tạm ứng trên hệ thống kê khai thanh toán đơn vị của P.TCKT (tại website https://tckt.ueh.edu.vn/);

Bước 3: Sau khi hoàn tất công việc tại bước 2, các đơn vị gửi hồ sơ thanh toán đã lập có chữ ký xác nhận của lãnh đạo đơn vị về P.TCKT để tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán và thực hiện thanh toán theo quy trình thanh toán hiện hành.

Thông tin liên hệ:

Tham khảo cách hướng dẫn đăng nhập và tra cứu thu nhập tại địa chỉ http://tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/Hướng dẫn đăng nhập trang web tra cứu thu nhập hoặc liên hệ Mr. Khải, điện thoại 08-38222357 – Ext. 215, di động: 0906661474

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!