Danh mục

Bảo lưu kết quả tuyển sinh ĐHCQ

Bảo lưu kết quả tuyển sinh là tình trạng sinh viên được nghỉ học tạm thời và giữ nguyên kết quả đã trúng tuyển vào Trường.

Sinh viên được bảo lưu kết quả tuyển sinh trong các trường hợp sau:

  • Được điều động vào lực lượng vũ trang;

  • Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế;

  • Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Sinh viên được giải quyết nghỉ tối đa không quá 02 học kỳ chính. Thời gian bảo lưu kết quả tuyển sinh được tính vào tổng thời gian học được phép kéo dài tối đa của sinh viên, trừ trường hợp được điều động vào lực lượng vũ trang.

Quy trình đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sinh viên tải mẫu Giấy đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh trên website Ban đào tạo, điền đầy đủ thông tin và chuẩn bị các giấy tờ xác nhận liên quan đến lý do bảo lưu.

Hồ sơ minh chứng:

  • Lý do "được điều động vào lực lượng vũ trang": Bản photo Lệnh gọi công dân nhập ngũ.

  • Lý do "được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế": Bản photo Visa và giấy xác nhận tham gia kỳ thi/giải đấu quốc tế.

  • Lý do "sức khỏe (bị ốm, tai nạn)": Bản photo Giấy xác nhận nằm viện/Giấy vào viện/Giấy ra viện/Giấy xác nhận khám chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế cấp.- Lý do "thai sản": Bản photo Sổ khám thai/kết quả siêu âm.

Bước 2: Nộp hồ sơ

  • Sinh viên nộp hồ sơ theo một trong hai (02) cách: 

  • Nộp trực tiếp tại Ban Đào tạo;

  • Gửi bản scan màu (hoặc ảnh chụp) hồ sơ qua email của Ban Đào tạo (địa chỉ mail qldt_ctsv@ueh.edu.vn)

Bước 3: Nhận kết quả

Sinh viên nhận bản scan màu Quyết định về việc bảo lưu kết quả tuyển sinh qua mail cá nhân theo thời gian thông báo của Ban Đào tạo.

Các câu hỏi thường gặp

1. Sau thời gian bảo lưu mà em chưa thể nhập học lại thì phải làm sao?
Trả lời: Hết thời gian bảo lưu theo quy định, nếu em không nhập học lại thì sẽ bị xóa tên. Trong trường đặc biệt, sinh viên liên hệ Ban Đào tạo để được hỗ trợ.
2. Em có được bảo lưu kết quả tuyển sinh vì lý do cá nhân không?
Trả lời: Đối với trường hợp vì lý do cá nhân, sinh viên phải học tại Trường ít nhất là một (01) học kỳ trọn vẹn.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!