Danh mục

Bảo lưu kết quả trúng tuyển (Bảo lưu tuyển sinh)

Nội dung:

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, thí sinh được bảo lưu kết quả trúng tuyển trong các trường hợp sau:

+ Đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung ngay trong năm trúng tuyển theo quyết định hoặc lệnh của cơ quan có thẩm quyền;

+ Bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn nghiêm trọng không thể nhập học đúng hạn, có hồ sơ y tế và xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

 

Thời gian bảo lưu kết quả trúng tuyển: Thí sinh được giải quyết bảo lưu kết quả trúng tuyển tối đa không quá 02 học kỳ chính, trừ trường hợp đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung.

 

Quy trình đề nghị bảo lưu kết quả trúng tuyển:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thí sinh tải mẫu “Giấy đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh” trên website Phòng Đào tạo, điền đầy đủ thông tin, ký tên xác nhận và chuẩn bị các hồ sơ minh chứng liên quan đến lý do bảo lưu kết quả tuyển sinh.

Hồ sơ minh chứng:

- Lý do tham gia nghĩa vụ quân sự hoặc thanh niên xung phong tập trung: Bản photo Quyết định hoặc Lệnh gọi công dân nhập ngũ.

- Lý do sức khỏe: Bản photo Giấy xác nhận nằm viện/Giấy vào viện/Giấy xác nhận khám chữa bệnh do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trước thời gian nhập học, thí sinh nộp hồ sơ bảo lưu kết quả tuyển sinh theo một trong hai cách sau: 

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trong giờ làm việc;

- Gửi bản scan màu (ảnh chụp) hồ sơ qua email của Phòng Đào tạo (địa chỉ email qldt_ctsv@ueh.edu.vn)

Bước 3: Nhận kết quả

Sinh viên nhận bản scan màu Quyết định về việc bảo lưu kết quả trúng tuyển qua email cá nhân theo thời gian thông báo của Phòng Đào tạo.

 

Các câu hỏi thường gặp

1. Em trúng tuyển chương trình Đại học chính quy thì có thể bảo lưu kết quả tuyển sinh trong một học kỳ hoặc vài tháng rồi nhập học lại được không?

Trả lời: Khi bảo lưu kết quả tuyển sinh, em sẽ phải nhập học cùng khóa tuyển sinh sau. Chương trình Đại học chính quy thường tuyển sinh 01 năm 01 lần. Do đó, thời gian bảo lưu kết quả tuyển sinh đối với thí sinh trúng tuyển chương trình này thường là trong khoảng 01 năm.

 

2. Em có được bảo lưu kết quả tuyển sinh vì lý do cá nhân không?

Trả lời: Đối với trường hợp vì lý do cá nhân, sinh viên phải học tại Trường ít nhất là một (01) học kỳ trọn vẹn và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.