Danh mục

Chuyển điểm học phần tiếng Anh

Căn cứ Quy định học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên đại học chính quy tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh:

Khóa 49 ĐHCQ: Link

- Thông báo xét miễn học phần “Tiếng Anh tổng quát” và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên Khóa 49 - ĐHCQ - Đợt tháng 3 năm 2024: Link

Khóa 47, 48 ĐHCQ: 

- Thông báo xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và chuẩn tiếng Anh đầu ra đối với sinh viên Khóa 47, Khóa 48 - ĐHCQ - Đợt tháng 3 năm 2024: Link 

Ban Đào tạo nhận đề nghị chuyển điểm quy đổi các học phần tiếng Anh theo thông báo đầu mỗi học kỳ tại website: daotao.ueh.edu.vn

 Học kỳ

Thời gian nhận

Thời gian công bố kết quả

HK  đầu

Hai tuần đầu tháng 3

Tuần thứ 4 tháng 3

HK cuối

Hai tuần đầu tháng 9 (đầu khóa học)

Tuần thứ 4 tháng 9

      Ngoài thời gian trên, nhà trường nhận Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế để xét đạt chuẩn trước 02 (hai) tuần thời điểm xét tốt nghiệp

- Sinh viên đăng ký xét miễn học phần Tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh đầu ra bằng hình thức trực tuyến (online) trong tài khoản Portal sinh viên (student.ueh.edu.vn), mục “Nộp chứng chỉ” vào tháng 3, tháng 9 hàng năm trong thời gian đào tạo chính khóa;

- Sinh viên lưu ý theo dõi bảng điểm học kỳ để đảm bảo điểm đã được cập nhật chính xác.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!