Danh mục

Hội Sinh viên (Kết nạp Hội, thẻ Hội viên)

- Quản lý và phát triển Hội viên là công tác quan trọng và chủ chốt của Ban Tổ chức - Xây dựng Hội nói riêng và Hội Sinh viên trường nói chung. Ban Tổ chức -  Xây dựng Hội quản lý tất cả các giai đoạn trong quá trình phát triển và kết nạp Hội viên bao gồm: sinh viên đăng ký kết nạp, điền thông tin lên thẻ Hội viên, đóng mộc thẻ, ép thẻ và cuối cùng là đảm bảo thẻ đến tay từng sinh viên. Công tác tuyên truyền cũng được Ban Tổ chức - Xây dựng Hội chú trọng về ý nghĩa và vai trò sâu rộng đến sinh viên về tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong quá trình phát triển Hội viên.

- Điều kiện kết nạp Hội viên tại UEH

+ Sinh viên là công dân Việt Nam đang học bậc đại học, cao đẳng ở trong và ngoài nước tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được kết nạp vào Hội Sinh viên Việt Nam.

+ Cán bộ, giáo viên, các nhà hoạt động chính trị, khoa học, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật có uy tín trong sinh viên, trong xã hội, ở trong và ngoài nước có đóng góp tích cực cho Hội và tự nguyện tham gia các hoạt động của Hội thì có thể được kết nạp là hội viên danh dự Hội Sinh viên Việt Nam. 

+ Những người đã học qua bậc đại học, cao đẳng, nếu được cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Hội.

  • Quyền lợi của Hội viên

+ Yêu cầu tổ chức Hội đại diện, bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình trước pháp luật và công luận, được giúp đỡ và tạo điều kiện phấn đấu để trưởng thành; đề đạt ý kiến, nguyện vọng thông qua tổ chức Hội về các vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện, đời sống với Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban ngành, đoàn thể xã hội.

+ Được cấp thẻ hội viên; tham gia mọi hoạt động và được hưởng các phúc lợi tập thể của Hội hoặc do Hội quản lý. - Bàn bạc và giám sát các công việc của Hội, được ứng cử và đề cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Hội.

  • Cấp lại thẻ hội viên

Trường hợp bị mất thẻ, Hội viên có thể thông báo với Liên Chi hội Sinh viên khoa. Liên Chi hội Sinh viên khoa sẽ tổng hợp và gửi công văn đề nghị cấp lại thẻ cho Hội viên lên Hội Sinh viên trường vào các đợt kết nạp Hội viên trong năm. Hội Sinh viên trường sẽ xem xét công văn, ra quyết định và cấp lại thẻ cho Hội viên vào cuối đợt kết nạp đó.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!