Danh mục

Miễn giảm học phí

Mô tả ngắn gọn: Sinh viên thuộc các diện miễn giảm học phí theo quy định của nhà nước cho các khóa ĐHCQ, LTĐHCQ.

Chi tiết: 

Sinh viên thuộc các diện miễn giảm học phí theo quy định của nhà nước cho các khóa ĐHCQ, LTĐHCQ như: 

Đối tượng MGHP

- Được miễn 100%

1. Sinh viên là con của người có công với cách mạng, cụ thể:

- Sinh viên là con của Liệt sĩ;

- Sinh viên là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

- Sinh viên là con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Sinh viên là con của Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

- Sinh viên là con của Bệnh binh;

- Sinh viên là con của Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

2. Sinh viên khuyến tật.

3. Sinh viên mồ côi không quá 22 tuổi thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

4. Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu) có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Được giảm 70% học phí: 

6. Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Được giảm 50% học phí:

7. SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

B. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp hồ sơ MGHP:

Sinh viên nộp Giấy đề nghị xét miễn, giảm học phí trực tiếp tại Ban Đào tạo, vào tháng 1 và tháng 8 hàng năm theo Thông báo về việc nộp hồ sơ MGHP của Ban Đào tạo

Quy định và hồ sơ MGHP được hướng dẫn chi tiết trong Thông báo về việc nộp hồ sơ MGHP. Ban Đào tạo sẽ không nhận Giấy đề nghị xét miễn, giảm học phí nếu các giấy tờ kèm theo không hợp lệ và không nộp theo đúng thời gian quy định.

Các văn bản (quy định, quy trình, hướng dẫn, kế hoạch, công văn, thông báo,...)

+ Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

C. Thông báo

 

Các thông tin thông báo được cập nhật tại website Ban Đào tạo: Link

- Danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập xét đợt 2, học kỳ đầu năm 2024: Link

- Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong HKĐ-2024 đối với sinh viên ĐHCQ, Liên thông ĐHCQ: Link

- Thông báo danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí xét đợt 1, học kỳ đầu năm 2024 (sinh viên không nộp hồ sơ lại): Link

- Danh sách sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập xét đợt 3, học kỳ cuối năm 2023: Link

Các câu hỏi thường gặp

1. Em có sổ hộ nghèo mà dân tộc Kinh có được miễn giảm học phí không?

Trả lời: Theo Quy định thì Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo mới được miễn giảm học phí. Em có thể nộp hồ sơ để xét học bổng hỗ trợ học tập.

2. Em là người dân tộc thiểu số và ở khu vực 1 thì có được miễn giảm học phí không?

Trả lời: Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy khu vực 1 chưa biết có được miễn giảm hay không. Em cứ nộp hồ sơ miễn giảm, trường sẽ tra cứu nơi ở của em có thuộc vùng  có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hay không.
3. Em có tên trong danh sách miễn giảm học phí thì khi nào em sẽ nhận được tiền?
Trả lời: Em theo dõi thông báo từ Phòng Tài chính - Kế toán, khi nào tiền miễn giảm được giải ngân thì Phòng Tài chính - Kế toán sẽ thông báo hình thức chí trả.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!