Danh mục

Công tác đoàn vụ

1. Kết nạp đoàn viên

Là quy trình thực hiện việc kết nạp một thanh niên đủ điều kiện trở thành đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiêu chuẩn và quy trình kết nạp được thực hiện theo hướng dẫn thi hành Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quy trình thực hiện chi tiết của Ban Thường vụ Đoàn trường.

- Các điều kiện kết nạp Đoàn viên tại UEH

+ Thanh niên Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi đang học tập hoặc làm việc tại trường, được một đoàn viên cùng sinh hoạt ít nhất 3 tháng giới thiệu vào Đoàn và được hội nghị chi đoàn họp xét thông qua.

 + Có đạo đức lối sống tốt, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể, ra sức rèn luyện, có lý tưởng và có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 + Nếu là sinh viên phải là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam và có điểm trung bình học tập đạt từ trung bình khá trở lên (6.0 trở lên). Đoàn trường không phát triển Đoàn cho những sinh viên chưa là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.

 + Tham gia học lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, làm bài kiểm tra và đạt kết quả theo yêu cầu.

- Quy trình phát triển đoàn viên: Chi tiết tại Hướng dẫn số 146-HD/ĐHKT-ĐTN

+ Bước 1: Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành kế hoạch kết nạp đoàn viên, thông tin tại website: youth.ueh.edu.vn.

+ Bước 2: Đoàn khoa/viện rà soát, tập hợp danh sách sinh viên có nguyện vọng và đủ điều kiện kết nạp gửi về Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường.

+ Bước 3: Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường tổ chức lớp Cảm tình Đoàn, chấm và thông báo kết quả cho sinh viên tham gia.

+ Bước 4: Ban hành quyết định kết nạp và tổ chức lễ kết đoàn viên. Bàn giao danh sách Đoàn viên kết nạp về cho Đoàn khoa/viện quản lý.

2. Đoàn vụ

Là nghiệp vụ tiếp nhận, quản lý, chuyển sinh hoạt đoàn, hồ sơ sơ sinh hoạt đoàn cho đoàn viên.

- Chuyển hồ sơ sinh hoạt đoàn trong trường hợp mất sổ đoàn

+ Trường hợp 1: mất sổ đoàn nhưng còn Nghị quyết kết nạp, liên hệ VP Đoàn - Hội trường B2-603 để hướng dẫn làm thủ tục xin cấp lại sổ mới. Và vẫn chuyển hồ sơ sinh hoạt đoàn về Đoàn UEH.

+ Trường hợp 2: mất số đoàn nhưng không còn giữ Nghị quyết kết nạp, không có minh chứng chứng minh được việc kết nạp, được xem như mất tư cách đoàn viên. Không tiếp nhận chuyển sinh hoạt đoàn trong trường hợp này

  • Thời hạn chuyển sinh hoạt đoàn từ cơ sở khác về Đoàn UEH

  1. tháng để từ ngày làm thủ tục nhập học đối với tân sinh viên, 3 tháng kể từ ngày chuyển sinh hoạt đoàn tại nơi sinh hoạt cũ đối với các trường hợp khác.

  • Chuyển hồ sơ sinh hoạt đoàn Đối với sinh viên đã tốt nghiệp

Sinh viên nhận hồ sơ sinh hoạt đoàn tại Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường và chuyển hồ sơ về cơ quan, đơn vị công tác hoặc Đoàn xã/phường/thị trấn nơi đang tạm trú hoặc thường trú trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Đoàn trường UEH thực hiện việc chuyển hồ sơ đi.

- Quy trình rút sổ đoàn:

+ Rút hồ sơ sinh hoạt đoàn đối với sinh viên đã tốt nghiệp: Đoàn trường sẽ thông báo thời gian chuyển hồ sơ sinh hoạt đoàn tập trung. SV liên hệ vào thời gian và địa điểm như thông báo để nhận hồ sơ sinh hoạt đoàn.

+ Rút hồ sơ sinh hoạt đoàn đối với trường hợp thôi học, bảo lưu, bị xử lý kỹ luật đuổi học..: Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp VP Đoàn - Hội UEH tại B2-603 hoặc gửi email về Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường: bantochuc@ueh.edu.vn về yêu cầu rút hồ sơ. Trong thời gian tối đa 3 ngày làm việc, Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường sẽ hoàn tất thủ tục và liên hệ sinh viên nhận hồ sơ. Khi nhận, nộp bản photo quyết định bảo lưu, cho thôi học, xử lý kỷ luật.

3. Cấp giấy xác nhận đoàn viên

Cấp giấy xác nhận đoàn viên là thủ tục xác nhận sinh viên, cựu sinh viên từng tham gia sinh hoạt đoàn tại Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo yêu cầu của đoàn viên.

- Nội dung xác nhận bao gồm:

+ Thông tin đoàn viên

+ Thời gian sinh hoạt đoàn tại UEH (chi đoàn đại cương, chuyên ngành)

+ Kết quả đánh giá rèn luyện đoàn viên tại UEH

- Mục đích sử dụng giấy xác nhận đoàn viên

+ Bổ sung hồ sơ xét học bổng (đối với đoàn viên là sinh viên, đang theo học tại UEH)

+ Bổ sung hồ sơ phát triển Đảng (đối với đoàn viên là sinh viên, đang theo học tại UEH)

+ Xác nhận, bổ sung hồ sơ tại cơ quan, công ty đang công tác (đối với cựu sinh viên)

  • Những đối tượng có thể xin giấy xác nhận đoàn viên: Tất cả Đoàn viên mà UEH đang và đang quản lý (đoàn viên, cựu đoàn viên).

  • Thủ tục để được cấp giấy xác nhận đoàn viên:

+ Cách 01: Gửi đơn xin xác nhận đoàn viên (Theo mẫu) về Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường: bantochuc@ueh.edu.vn. Ba TC-XD Đoàn trường xử lý và phản hồi nhận giấy xác nhận, thời hạn: tối đa 3 ngày làm việc.

+ Cách 02: Liên hệ trực tiếp về VP Đoàn - Hội trường B2 - 603 để được cấp giấy xác nhận. Tiếp nhận và xử lý tại chỗ.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!