Danh mục

Đề án tuyển sinh hàng năm

  • Wesite Tuyển sinh chính quy: Link 
  • Đề án Tuyển sinh đại học năm 2024 của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã đăng ký xét tuyển: KSA: Link
  • Đề án Tuyển sinh đại học năm 2023 của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã đăng ký xét tuyển: KSA: Link
  • Đề án Tuyển sinh đại học năm 2022 của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã đăng ký xét tuyển: KSA): Link
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021 của  Đại học Kinh tế TP.HCM (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Mã đăng ký xét tuyển: KSA): Link
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020 của  Đại học Kinh tế TP.HCM (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Mã đăng ký xét tuyển: KSA): Link
  • Đề án tuyển sinh Đại học năm 2019 của  Đại học Kinh tế TP.HCM (Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Mã đăng ký xét tuyển: KSA): Link

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!