Danh mục

Thôi học - Buộc thôi học

Nội dung:

Thôi học theo yêu cầu

UEH ban hành quyết định cho phép thôi học nếu sinh viên có hồ sơ đề nghị thôi học với lý do rõ ràng, hợp lệ.

Quy trình đề nghị thôi học theo yêu cầu:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sinh viên tải mẫu “Giấy đề nghị thôi học” trên website Ban Đào tạo, điền đầy đủ thông tin, ký tên xác nhận và chuẩn bị các hồ sơ minh chứng liên quan đến lý do thôi học.

Hồ sơ minh chứng:

- Lý do sức khỏe: Bản scan màu (hoặc ảnh chụp) Giấy xác nhận nằm viện/Giấy vào viện/Giấy ra viện/Giấy xác nhận khám chữa bệnh do cơ quan khám chữa bệnh/bệnh viện cấp.

- Lý do du học: Bản scan màu (hoặc ảnh chụp) Visa hoặc Thư mời nhập học của trường nước ngoài.

- Lý do định cư nước ngoài: Bản scan màu (hoặc ảnh chụp) Visa định cư.

- Lý do gia đình/cá nhân: Bản scan màu (hoặc ảnh chụp) Thư xác nhận do ba/mẹ/người nuôi dưỡng viết.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ qua email: 

- Định dạng: bản scan màu (hoặc ảnh chụp) hồ sơ 
(Các giấy tờ phải có chữ ký xác nhận. Hình ảnh đủ sáng, ngay ngắn và rõ nét.)

- Địa chỉ email Ban Đào tạo: daotao@ueh.edu.vn

Bước 3: Nhận kết quả

Sinh viên nhận bản scan màu Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên thôi học qua email cá nhân trong vòng 5 - 10 ngày làm việc (không bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ theo quy định), kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Sinh viên hoàn tất các thủ tục thôi học theo quy định.

 

Quy định về việc buộc thôi học sinh viên

UEH ban hành quyết định buộc thôi học đối với sinh viên vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Bị cảnh báo học tập quá 02 lần liên tiếp hoặc hơn 03 lần trong một khóa học;

b) Nghỉ học (không đăng ký học phần) liên tục từ 02 học kỳ chính trở lên mà không có lý do chính đáng;

c) Đã hết thời gian đào tạo tối đa, sinh viên vẫn chưa hội đủ điều kiện để tốt nghiệp;

d) Vi phạm kỷ luật đến mức phải buộc thôi học.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!