Danh mục

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Trong thời gian chờ bằng tốt nghiệp chính thức, sinh viên có nhu cầu lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tam thời liên hệ Ban Đào tạo để đăng ký cấp. Hoặc sinh viên sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời điện tử (E-confirm) trên Trang thông tin sinh viên https://student.ueh.edu.vn/.

Các câu hỏi thường gặp

1. Em có tên trong danh sách tốt nghiệp (tại trang web của Ban Đào tạo), khi nào em nhận được giấy Chứng nhận tốt nghiệp và khi nào nhận Bằng tốt nghiệp?

Trả lời: 

Khi Ban Đào tạo công bố danh sách SV tốt nghiệp chính thức, bộ phận phụ trách sẽ  thông báo về việc cấp Giấy xác nhận SV tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp để sử dụng trong thời gian chờ nhận Bằng tốt nghiệp. Cụ thể như sau:

SV đăng nhập portal: student.ueh.edu.vn chọn mục “ Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”, chọn “In giấy” tải Giấy chứng nhận tốt nghiệp điện tử kèm mã xác minh để sử dụng.

Trường hợp sinh viên cần Bảng điểm có đóng dấu đỏ của Trường, sinh viên vui lòng đăng ký trên website Cổng giao dịch điện tử của UEH: https://es.ueh.edu.vn/

Trường hợp sinh viên có thắc mắc hoặc cần Giấy chứng nhận tốt nghiệp có đóng dấu đỏ của Trường, vui lòng liên hệ qua email:  kimuyen@ueh.edu.vn  theo mẫu:

      Sinh viên tốt nghiệp đợt 2/2022

  • Mã Sinh viên: ...........................................
  • Họ và Tên: ................................................
  • Chuyên ngành: ........................................
  • Lớp: ......... Khóa học: ..............................
  • Nội dung: ..................................................

Thời gian nhận Bằng tốt nghiệp sẽ được thông báo trên website  Ban Đào tạo. Dự kiến sau từ 2 đến 3 tháng khi có danh sách tốt nghiệp chính thức.

 

2. Em nhận bằng tốt nghiệp rồi mà em muốn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp có được không?
 

Trả lời: Sau khi em có bằng đại học chính thức thì Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời không còn giá trị sử dụng nữa nên rất tiếc Trường không cấp cho em được.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!