Danh mục

Giải thưởng đề tài môn học xuất sắc UEH 500

Tiêu chí đề tài tham gia giải thưởng:

+ Là một đề tài môn học nằm trong giai đoạn chuyên ngành hoặc đại cương;

+ Đề tài môn học được hoàn thành sau khi chương trình học đã chấm dứt hoặc trình bày trong quá trình học, phải có ý kiến phản hồi của giảng viên, khuyến khích sinh viên hoàn thiện, đầu tư có chiều sâu trước khi gửi dự thi;

+ Đề tài đã đạt giải ở các cuộc thi cấp cao hơn sẽ không được tham gia giải thưởng này;

+ Đề tài môn học phải đảm bảo yêu cầu về tác quyền, trích dẫn nghiên cứu, thông tin dữ liệu và những quy tắc chuẩn mực học thuật khác;

+ Đề tài môn học chỉ chấp nhận tối đa 5 sinh viên trong một đề tài;

+ Đề tài bao gồm môn học được học trong khoảng thời gian từ học kỳ đầu năm 2019, học kỳ cuối năm 2019 và học kỳ đầu năm 2020;

+ Sinh viên cùng nhóm trong đề tài phải cùng chung một lớp học phần;

+ Trình bày theo chuẩn mực yêu cầu của Ban tổ chức khi nộp về tham dự giải thưởng.

- Quy trình xét chọn giải thưởng

+ Vòng sơ khảo: Ban tổ chức cấp Khoa/Viện chịu trách nhiệm tổ chức nhận đề tài và thành lập Ban giám khảo cấp Khoa/Viện để chấm sơ khảo các bài tham gia. Từ đó chọn các đề tài đủ tiêu chuẩn là đề tài được công nhận “Tham gia Nghiên cứu Khoa học sinh viên”, đồng thời chọn các đề tài tham gia vòng phản biện. Tiêu chuẩn tuyển chọn cũng dựa trên khung chấm chung thống nhất các vòng;

+ Vòng trình bày phản biện: Nhóm đề tài nào được qua vòng sơ khảo sẽ được mời trình bày phản biện tại một Hội đồng giám khảo chính thức gồm Hội đồng giám khảo chuyên môn, chuyên gia, lãnh đạo và giám khảo sinh viên. Tiêu chí đánh giá là dựa trên đạt và không đạt so với tiêu chuẩn chung mà Hội đồng giám khảo đặt ra;

+ Vòng xem xét kết quả và công nhận giải thưởng: Sau khi có kết quả từ cấp Khoa/Viện, Ban tổ chức sẽ đánh giá dựa trên kết quả nộp về, thẩm định đề tài. Sau khi có kết quả thẩm định, Ban tổ chức sẽ đề nghị Ban giám hiệu ra quyết định công nhận kết quả giải thưởng UEH500 năm 2020;

Các hoạt động tôn vinh và trao giải thưởng đề tài môn học xuất sắc “UEH500 2020” cho sinh viên đạt giải

  • Hội đồng Ban giám khảo: Hội đồng giám khảo sẽ được thành lập theo đề xuất của Ban tổ chức cấp Khoa/Viện, sự thống nhất của Ban tổ chức cấp trường.

+ Hội đồng giám khảo đại diện Lãnh đạo: là quý thầy cô đang công tác tại vị trí Lãnh đạo Khoa/Viện và Ban;

+ Hội đồng giám khảo chuyên môn - học thuật: là các giảng viên đang giảng dạy tại các Khoa/Viện, Ban và Bộ môn của trường, Hội đồng giám khảo này ưu tiên là các giảng viên có uy tín trong lĩnh vực, 1 giám khảo trong 1 lĩnh vực (Số lượng ít nhất là 1 trong 1 Hội đồng);

+ Hội đồng giám khảo chuyên gia: là các chuyên gia, chuyên viên, doanh nhân đang công tác tại các công ty và các tổ chức có liên quan. Ưu tiên những giám khảo có kinh nghiệm thực tiễn;

+ Hội đồng giám khảo sinh viên chuyên ngành: Đây là nhóm sinh viên gần hay cùng chuyên ngành được chọn ngẫu nhiên. Điều kiện tham dự: điểm tích lũy trong suốt thời gian học > 7.7 (riêng Khoa Luật > 7.5), là sinh viên năm 3, 4 (ngoại trừ Khoa Lý luận chính trị). Số lượng tối đa là 10 sinh viên trong 1 Hội đồng.

Lưu ý: Hội đồng giám khảo phải có ít nhất là 2 giám khảo giảng viên hoặc chuyên gia và 5 giám khảo sinh viên.

  • Tiêu chuẩn đánh giá và công nhận kết quả

     Mỗi nhóm đề tài cơ bản dựa trên 5 tiêu chí bên dưới. Tùy vào tình hình đặc thù của mỗi Khoa/Viện, Hội đồng cấp Khoa/Viện có thể đưa thêm những tiêu chí sát thực hơn. Các tiêu chí cơ bản sau:

+ Giá trị học thuật trong nghiên cứu;

+ Có khả năng áp dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề thực tiễn;

+ Phương pháp nghiên cứu và thực hiện đề tài;

+ Tính mới, sáng tạo, khám phá mới và những bài học;

+ Khả năng trình bày, làm việc nhóm và trả lời phản biện.

     Tiêu chí chấm đối với giám khảo là sinh viên sẽ khác với Hội đồng Khoa học cấp Khoa/Viện, Ban tổ chức cấp trường sẽ xây dựng tiêu chí chấm điểm riêng theo thang đo trên nền tảng tiêu chí gồm: kỹ năng trình bày, làm việc nhóm, khả năng trả lời phản biện, kỹ năng giao tiếp… Nội dung và hình thức chấm điểm sẽ do Ban tổ chức cấp trường thiết kế theo mẫu chung cho tất cả các Khoa/Viện.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!