Danh mục

Nhà trọ UEH

- Nhà trọ UEH Bao gồm 2 hoạt động chính: Tiếp sức đến trường và Nhà trọ online

+ Tiếp sức đến trường: Tháng 8-10 hằng năm, Thực hiện khảo sát và lập danh sách nhà trọ (Bao gồm các thông tin chi tiết về nhà trọ: Địa điểm, diện tích, giá cho thuê, thông tin hệ chủ nhà, số người ở tốt đa, chung chủ hay không, giờ giấc giới hạn........ Sau đó sẽ tư vấn và cung cấp cho người học và phụ huynh có nhu cầu. Thực hiện tư vấn trục tiếp trong tuần lễ làm thủ tục nhập học   theo quy định tại UEH.

+ Nhà trọ online: Thực hiện thông quan website: youth.ueh.edu.vn, tại chuyên mục Tư vấn nhà trọ online. Sinh viên có nhu cầu tìm phòng trọ sẽ liên hê về hộp thư tư vấn thông qua email hoặc inbox trực tiếp về chuyên mục Nhà trọ online. Admin sẽ phản hồi, tư vấn và giới thiệu thông tin nhà trọ cho sinnh viên. Tư vấn nhà trọ online được thực hiện xuyên suốt.

- Thông tin về nhà trọ và hỗ trợ nhà trọ được đăng tải tại  website: youth.ueh.edu.vn, tại chuyên mục Tư vấn nhà trọ online và Page Ban Tình nguyện - Hỗ trợ Sinh viên UEH.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!