Danh mục

Chuyển trường

Nội dung:

Sinh viên được xem xét chuyển trường khi có đủ các điều kiện sau:

- Sinh viên còn đủ thời gian học tập theo quy định hiện hành;

- Sinh viên đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến;

- Nơi chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Được sự đồng ý của hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin chuyển đến;

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần thiết phải chuyển trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập.

 

Sinh viên không được chuyển trường trong các trường hợp sau:

- Đang là sinh viên trình độ năm thứ nhất hoặc năm cuối khóa;

- Thuộc diện bị xem xét buộc thôi học;

- Đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

 

Quy trình đề nghị chuyển trường:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sinh viên tải mẫu “Giấy đề nghị chuyển trường” trên website Ban Đào tạo, điền đầy đủ thông tin, ký tên xác nhận và chuẩn bị các hồ sơ liên quan.

Bước 2: Liên hệ trường muốn chuyển đến

Sinh viên xin ý kiến xác nhận của trường muốn chuyển đến trên Giấy đề nghị chuyển trường (Phần Ý kiến của Hiệu trưởng trường tiếp nhận).

Bước 3: Nộp hồ sơ

Sinh viên nộp Giấy đề nghị chuyển trường kèm theo Giấy đề nghị thôi học tại Ban Đào tạo UEH trong giờ làm việc.

Bước 4: Nhận kết quả

Sinh viên nhận bản scan màu Quyết định về việc đồng ý cho sinh viên được chuyển trường qua email cá nhân trong vòng 5 - 10 ngày làm việc (không bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật), kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Sinh viên hoàn tất các thủ tục thôi học tại Trường theo quy định.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!