Danh mục

Giải thưởng Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc UEH

Giải thưởng nhằm tuyên dương cán bộ Đoàn - Hội có quá trình rèn luyện, phấn đấu tốt trong quá trình học tập, công tác, có đóng góp tích cực cho công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên trường, thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ UEH.

  • Đối tượng cán bộ Đoàn - Hội tham gia  xét giải thưởng:

+ BCH Đoàn - Hội trường

+ BCH Đoàn - Hội khoa/viện/KTX

+ BĐH/BĐN các CLB/Đ/N các cấp

+ BCH Chi đoàn, chi hội

- Tiêu chuẩn tối thiểu để xét giải thưởng

Tiêu chí có thể thay đổi theo từng năm học, được thể hiện cụ thể trong Kế hoạch thực hiện giải thưởng hằng năm.

Về học tập:

Có điểm trung bình học tập năm học từ 7.0 trở lên, điểm tích lũy đạt từ 6.5 trở lên, không nợ học phần tính tại thời điểm xét.

Lưu ý: Điểm học tập sẽ được tính theo công thức bình quân gia quyền và đến thời điểm cập nhật mới

Về công tác:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm được xét; có giấy khen của Đoàn, Hội trường hoặc tương đương trở lên;

+ Đơn vị phụ trách được phân loại xuất sắc;

+ Có ý tưởng, giải pháp hay, sáng tạo, thiết thực, có hiệu quả cho hoạt động tại cơ sở Đoàn - Hội, được khen thưởng dưới các hình thức.

Về rèn luyện - tập hợp sinh viên:

+ Xếp loại rèn luyện đoàn viên nam xét chọn: đạt từ Xuất sắc trở lên;

+ Có điểm RLSV năm xét chọn: đạt từ 80 điểm/mỗi học kỳ trở lên. Điểm RLSV sẽ được tính đến thời điểm cập nhật mới nhất của Phòng Công tác chính trị;

+ Là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên;

+ Có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, hội viên, sinh viên;

+ Không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của nhà trường trong năm xét chọn;

+ Ưu tiên các đồng chí đạt giải thưởng, danh hiệu sinh viên; giải thưởng về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội trong và ngoài trường.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!