Danh mục

Phát triển Đảng trong sinh viên

Là quy trình chặt chẽ bao gồm các bước để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển quần chúng trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Công tác phát triển Đảng là một công tác trọng tâm của tổ chức Đoàn, thực hiện đảm bảo nguồn lực kế thừa, là cánh tay đắc lực của tổ chức Đảng.

  • Các giai đoạn phát triển Đảng viên là sinh viên tại UEH: 6 giai đoạn, cụ thể như sau:

+ Giai đoạn 1: Xét chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc

+ Giai đoạn 2: Giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng

+ Giai đoạn 3: Giới thiệu đoàn viên ưu tú xét công nhận cảm tình Đảng

+ Giai đoạn 4: Giới thiệu Đoàn viên ưu tú đủ điện kiện để chi bộ khối sinh viên tiếp tục phát triển theo quy định

+ Giai đoạn 5: Ban hành nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

+ Giai đoạn 6: Tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị

- Khái niệm đoàn viên ưu tú:

Là những đoàn viên đang sinh hoạt tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và do Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh quản lý. Đoàn viên của UEH bao gồm sinh viên và viên chức người lao động dưới 35 tuổi. Đảm bảo các tiêu chí sau:

+ Kết quả đánh giá chất lượng Đoàn viên: từ Khá trở lên.

+ Được Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ra quyết định công nhận Đoàn viên ưu tú.

+ Có lịch sử chính trị bản thân và gia đình rõ ràng, có nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định lý tưởng phấn đấu của bản thân.

  •  Điều kiện xét chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc

Đoàn viên đang sinh hoạt tại trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chưa được Đoàn trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh công nhận là đoàn viên ưu tú, đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

+ Là đoàn viên thuộc Đoàn trường quản lý và có thời gian tham gia sinh hoạt tại trường trên 6 tháng;

+ Điểm học tập học kỳ gần nhất đạt từ 6.5 trở lên.

+ Điểm rèn luyện SV học kỳ gần nhất đạt từ 75 trở lên.

+ Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội tại chi đoàn, chi hội và cấp trên. Kết quả xếp loại đoàn viên tại học kỳ gần nhất đạt từ xuất sắc trở lên;

+ Có nguyện vọng phấn đấu phát triển Đảng.

  •  Điều kiện để đoàn viên ưu tú được giới thiệu phát triển Đảng tại UEH

+ Trung thực, trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiệt huyết, hoài bão và lý tưởng của tuổi trẻ.

+ Có động cơ trong sáng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có quá trình phấn đấu, rèn luyện trong tổ chức Đoàn - Hội tại trường ít nhất 1 năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có tinh thần tích cực trong công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên, có uy tín trong đoàn viên, sinh viên, có khả năng lãnh đạo tập thể.

+ Điểm học tập học kỳ gần từ 6.5 trở lên đối với sinh viên là cán bộ Đoàn – Hội giữ các chức danh UVTV, UVTK Đoàn – Hội khoa/viện/KTX, Thường trực các CLB/Đội/Nhóm cấp khoa trở lên; các trường hợp còn lại là 7.0 trở lên. Điểm rèn luyện SV học kỳ gần nhất 80 trở lên, Kết quả xếp loại đoàn viên tại hệ thống mã vạch học kỳ gần nhất từ Khá trở lên;

+ Có ít nhất 02 lần nhận giấy khen, bằng khen cấp trường hoặc tương đương trở lên (từ Đoàn trường, Hội SV trường, Hiệu trưởng trường, UBND cấp xã, Huyện Đoàn,…). Riêng đối với các trường hợp hoạt động tại trường dưới 18 tháng phải có ít nhất 01 lần nhận giấy khen, bằng khen cấp thành phố hoặc tương đương trở lên. Tất cả khen thưởng chỉ tính trong thời gian học tập và công tác tại trường.

+ Hiện không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của nhà trường và địa phương.

+ Được Đoàn – Hội khoa/viện/KTX; Ban Thư ký Hội SV trường; các Ban chuyên môn của Đoàn trường, Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn trường giới thiệu đề nghị xét công nhận cảm tình Đảng.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!