Danh mục

Trao đổi sinh viên trong nước

Thông tin chung

Chương trình trao đổi sinh viên là chương trình nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) được tham gia học tập trao đổi ngắn hạn dưới dạng đăng ký học một số học phần tại các Trường Đại học có liên kết. Thông qua đó, sinh viên được học hỏi, giao lưu và học tập trong một môi trường mới, hiểu biết thêm về văn hóa, con người của Trường Đại học đến trao đổi cũng như địa phương nơi Trường Đại học tọa lạc.

- Thông báo khảo sát nhu cầu tham gia học tập trao đổi tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) trong Học kỳ đầu 2024: Link

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!