Danh mục

Giải thưởng sinh viên 5 tốt

Là một chuỗi các hoạt động hỗ trợ, phát động, tạo cảm hứng cho các bạn sinh viên tích cực rèn luyện, phát triển bản thân một cách toàn diện nhất; đồng thời Gala Tuyên dương SV5T minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của mỗi sinh viên trong rèn luyện, hoàn thiện ở năm tiêu chí: Học tập tốt - Đạo đức tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt - Thể lực tốt.

Tiêu chí xét sinh viên 5 tốt

Tiêu chuẩn “Đạo đức tốt”:

Tiêu chuẩn bắt buộc:

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú, nơi công cộng.

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

- Phân tích chất lượng Đoàn viên cuối năm (đối với Hội viên là Đoàn viên) đạt Xuất sắc.

- Tham gia hoạt động tìm hiểu về văn hóa UEH cấp trường.

Tiêu chuẩn khác:

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường thanh gia các cuộc thi cấp thành trở lên.

- Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quy mô từ cấp trường trở lên.

- Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

- Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Có bài viết tham gia chương trình “Bạn tôi người vượt khó”;

- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tiêu chuẩn “Học tập tốt”:

Tiêu chuẩn bắt buộc:

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; không gian lận trong thi cử, không nợ môn, học phần hoặc tín chỉ trong năm học.

- Điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 7,7/10 trở lên và 7,5/10 đối với sinh viên thuộc khoa Luật.

Tiêu chuẩn khác:

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Có đề tài nghiên cứu khoa học tham dự UEH500 hoặc Nhà kinh tế trẻ (tham gia với tư cách là chủ nhiệm đề tài hoặc đồng tác giả của đề tài hoặc thành viên nhóm nghiên cứu đề tài) và đoạt giải trong năm học đang xét

- Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tham gia giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka hoặc tham gia giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp thành phố và trung ương.

- Có ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn đang theo học, đăng tải trên các sản phẩm của các cơ quan truyền thông uy tín hoặc các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành của trường hoặc có bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học cấp trường trở lên.

- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc đạt các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

- Là thành viên đội tuyển tham gia các cuộc thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế.

- Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo từ cấp thành phố trở lên.

- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn/học thuật cấp trường, cấp thành, cấp toàn quốc (có giấy chứng nhận) do các hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, học viện, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.

Tiêu chuẩn “Thể lực tốt”:

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành).

- Là Vận động viên tham gia thi đấu tại Hội thao cấp trường, Khoa/KTX/Viện, liên Khoa/KTX/Viện (có giấy chứng nhận).

- Đạt thành tích cao trong các hội thao từ cấp trường trở lên (Giải 1, giải 2, giải 3, khuyến khích hoặc tương đương).

- Là thành viên đội tuyển cấp trường, thành phố, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

Tiêu chuẩn “Tình nguyện tốt”:

- Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

+ Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi, chương trình Tiếp sức đến trường.

+ Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 02 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 01 ngày thứ bảy tình nguyện, 01 ngày khi tham gia 1 lần chương trình Hiến máu tình nguyện, 01 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).

+ Có giấy khen hoặc giấy chứng nhận tham gia tích cực chương trình tình nguyện cấp trường trở lên.

Tiêu chuẩn “Hội nhập tốt”:

Về ngoại ngữ:

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ TOEIC 500 hoặc tương đương trở lên (Áp dụng cho sinh viên năm 1, 2) và TOEIC 600 hoặc tương đương trở lên (Áp dụng cho sinh viên năm 3, 4). Riêng đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: TOEIC 600 (Áp dụng cho sinh viên năm 1, 2), TOEIC 700(Áp dụng cho sinh viên năm 3, 4)

- Tham gia và đạt giải ba trở lên các cuộc thi kiến thức ngoại ngữ (được hiểu là cuộc thi tìm hiểu ngoại ngữ hoặc cuộc thi sử dụng ngoại ngữ để trình bày) từ cấp trường trở lên.

* Về chứng nhận ngoại ngữ: chấp nhận các chứng nhận, chứng chỉ ngoại ngữ do Trung tâm ngoại ngữ của trường trong các đợt thi thử, thi xếp lớp, thi cuối khóa; các chứng chỉ của các Trung tâm ngoại ngữ liên kết với Đoàn - Hội Sinh viên trường.

Về kỹ năng:

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

- Tham gia và hoàn thành ít nhất 02 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội.

- Điểm trung bình học phần môn Kỹ năng mềm đạt từ 8,0/10 trở lên.

- Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên. (Giải 1, giải 2, giải 3, khuyến khích hoặc tương đương).

- Là giảng viên các lớp huấn luyện kỹ năng từ cấp trường trở lên.

- Được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

Về hoạt động hội nhập: Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp trường trở lên tổ chức.

* Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:

- Tuyên truyền và giới thiệu ít nhất 01 (một) sinh viên trong năm gia nhập tổ chức Hội (đối với Hội viên), giúp đỡ và giới thiệu ít nhất 01 (một) sinh viên (đối với trường không có tổ chức Hội) hoặc 01 (một) Hội viên (đối với những trường có tổ chức Hội) kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (không áp dụng đối với các Chi Đoàn, Chi Hội 100% Đoàn viên, Hội viên).

- Tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 02 lần trong năm hoặc tham gia tích cực vào câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Tham gia và đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!