Danh mục

Học bổng sinh viên quốc tế

1. Thông tin về học bổng đại học

Loại học bổng

Điều kiện

Xuất sắc

– Điều kiện xét tuyển sinh và học bổng

+ Tốt nghiệp trung học hoặc có bằng cấp tương đương được UEH công nhận;

+ GPA và kết quả tương đương của năm cuối trung học đạt 9,0/10,0 (3,6/4,0);

+ Trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt);

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

Toàn phần

– Điều kiện xét tuyển sinh và học bổng

+ Tốt nghiệp trung học hoặc có bằng cấp tương đương được UEH công nhận;

+ GPA và kết quả tương đương của năm cuối trung học đạt 8,0/10,0;

+ Trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt);

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

– Lộ trình học bổng

+ Năm 1: Thỏa điều kiện xét tuyển sinh và học bổng.

+ Từ năm 2: Học bổng được gia hạn nếu GPA năm trước đó (tính trung bình/năm) đạt từ 8,0/10,0. Hoặc hạ xuống suất học bổng bán phần 50% nếu GPA năm trước đó đạt từ 7,0 đến <8,0/10,0.

Bán phần

– Điều kiện xét tuyển sinh và học bổng

+ Tốt nghiệp trung học hoặc có bằng cấp tương đương được UEH công nhận;

+ GPA và kết quả tương đương của năm cuối trung học đạt 7,0/10,0 (2,8/4,0);

+ Trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt);

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

– Lộ trình học bổng

+ Năm 1: Thỏa điều kiện xét tuyển sinh và học bổng.

+ Từ năm 2: Học bổng được gia hạn nếu GPA năm trước đó (tính trung bình/năm) đạt từ 7,0/10,0. Hoặc nâng lên suất học bổng toàn phần 100% nếu GPA năm trước đó đạt từ 8,0/10,0.

2. Thông tin về học bổng thạc sĩ

Loại học bổng

Điều kiện

Xuất sắc

– Điều kiện xét tuyển sinh và học bổng

+ Tốt nghiệp trung học hoặc có bằng cấp tương đương được UEH công nhận;

+ GPA và kết quả tương đương của năm cuối trung học đạt 9,0/10,0 (3,6/4,0);

+ Trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt);

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

Toàn phần

– Điều kiện xét tuyển sinh và học bổng

+ Tốt nghiệp trung học hoặc có bằng cấp tương đương được UEH công nhận;

+ GPA và kết quả tương đương của năm cuối trung học đạt 8,0/10,0;

+ Trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt);

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

– Lộ trình học bổng

+ Năm 1: Thỏa điều kiện xét tuyển sinh và học bổng.

+ Từ năm 2: Học bổng được gia hạn nếu GPA năm trước đó (tính trung bình/năm) đạt từ 8,0/10,0. Hoặc hạ xuống suất học bổng bán phần 50% nếu GPA năm trước đó đạt từ 7,0 đến <8,0/10,0.

Bán phần

– Điều kiện xét tuyển sinh và học bổng

+ Tốt nghiệp trung học hoặc có bằng cấp tương đương được UEH công nhận;

+ GPA và kết quả tương đương của năm cuối trung học đạt 7,0/10,0 (2,8/4,0);

+ Trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt);

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).

– Lộ trình học bổng

+ Năm 1: Thỏa điều kiện xét tuyển sinh và học bổng.

+ Từ năm 2: Học bổng được gia hạn nếu GPA năm trước đó (tính trung bình/năm) đạt từ 7,0/10,0. Hoặc nâng lên suất học bổng toàn phần 100% nếu GPA năm trước đó đạt từ 8,0/10,0.

3. Thông tin về học bổng tiến sĩ

Loại học bổng

Điều kiện[2]

Xuất sắc

+ Thỏa đối tượng và trúng tuyển đầu vào UEH.

+ GPA (cử nhân và thạc sĩ) đạt 8,0/10,0 (3,2/4,0).

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 trở lên.

+ Ưu tiên nghiên cứu sinh phải công bố tối thiểu 01 bài viết trên tạp chí thuộc danh mục ISI-Scopus hoặc 01 bài trên Tạp chí JABES phiên bản tiếng Anh.

4. Thông tin tư vấn tuyển sinh

4.1. Thông tin tư vấn tuyển sinh chương trình đại học

 • Ban Đào tạo, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: A014, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

 • Điện thoại: (+84) 283 823 00 82 – Ext: 121, 151

 • Email: tuyensinh@ueh.edu.vn

 • Facebook: https://www.facebook.com/tvts.ueh/

 • Website: tuyensinh.ueh.edu.vn

4.2. Thông tin tư vấn chương trình thạc sĩ

 • Viện Đào tạo Sau đại học, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Phòng A001, 59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Điện thoại: (+84) 283 823 5277, (+84) 283 829 5437

 • Email: sdh@ueh.edu.vn

 • Website: sdh.ueh.edu.vn

4.3. Thông tin tư vấn chương trình tiến sĩ

 • Viện Đào tạo Sau đại học, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: Phòng A001, 59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Điện thoại: (+84) 283 823 5277 (ext 18), (+84) 283 829 5437

 • Email: sdh@ueh.edu.vn

 • Website: sdh.ueh.edu.vn

5. Thông tin tư vấn chương trình học bổng và hỗ trợ visa

 • Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 • Số điện thoại: 028 7306 1976 ext. 1012

 • Địa chỉ: Phòng A016, 59C Nguyễn Ðình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Email: dsa@ueh.edu.vn

 • Facebook: https://www.facebook.com/DSA.UEH

 • Website: dsa.ueh.edu.vn

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!