Danh mục

Chuẩn đầu ra tiếng Anh các ngành/chuyên ngành

Chuẩn đầu ra là chuẩn yêu cầu đối với mỗi sinh viên phải đạt được khi được công nhận tốt nghiệp. Ngoài các yêu cầu về kiến thức chung, kiến thức ngành/chuyên ngành, kiến thức bổ trợ cho từng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, sinh viên còn phải đạt chuẩn đối với tin học và ngoại ngữ.

Chi tiết: 

Chuẩn đầu ra là chuẩn yêu cầu đối với mỗi sinh viên phải đạt được khi được công nhận tốt nghiệp. Ngoài các yêu cầu về kiến thức chung, kiến thức ngành/chuyên ngành, kiến thức bổ trợ cho từng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, sinh viên còn phải đạt chuẩn đối với tin học và ngoại ngữ được quy định trong chương trình đào tạo tương ứng mỗi hệ, khóa, ngành, chuyên ngành đào tạo.

Khóa 49 ĐHCQ Link

Khóa 47, 48 ĐHCQ Link

Sinh viên tham khảo và theo dõi thông tin chi tiết về chuẩn đầu ra tại website Ban Đào tạo

- Thông báo kết quả chuyển điểm học phần tiếng Anh, Chuẩn tiếng Anh đầu ra Khoá 47; 48; 49 – ĐHCQ – Đợt tháng 3 năm 2024 (Chính thức) Link

- Thông báo nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế xét tốt nghiệp Khóa 42, 43, 44, 45, 46 – Đại học chính quy, đợt 2 năm 2024 Link

 

 

 

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!