Danh mục

Cấp bằng tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy và phụ lục văn bằng. Trong phụ lục văn bằng có ghi tóm tắt chương trình học và chi tiết tất cả kết quả học tập của sinh viên theo từng học phần, các thông tin về ngành đào tạo, bằng cấp và kết quả rèn luyện toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp.

Thông báo 

- Thông báo về việc Xác nhận tham dự Lễ Tốt nghiệp đại học UEH tháng 7 năm 2024 Link

Các câu hỏi thường gặp

1. Sau khi có danh sách tốt nghiệp thì khi nào em được nhận Bằng tốt nghiệp chính thức, em cần mang theo những gì?

Trả lời: Sau khi có quyết định tốt nghiệp thì khoảng 1 tháng em em sẽ có bằng chính thức. Trong thông báo danh sách tốt nghiệp, Ban Đào tạo có dự kiến thời gian phát bằng tốt nghệp chính thức.

2. Em bị sai thông tin trên văn bằng thì em phải làm sao?

Trả lời: Em liên hệ với Ban Đào tạo để được hỗ trợ điều chỉnh thông tin trên văn bằng

3. Em bị mất bằng tốt nghiệp thì em có được cấp lại không?

Trả lời: Bằng tốt nghiệp khi bị mất không được cấp lại. Em có thể đề nghị trường cấp bản sao để em sử dụng thay văn bằng bị mất. Website đăng ký es.ueh.edu.vn

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!