Danh mục

Chương trình rèn luyện đoàn viên

Đánh giá, phân tích, xếp loại chất lượng đoàn viên là một trong những công tác bắt buộc trong tổ chức đoàn, được thực hiện định kỳ theo mỗi học kỳ của năm học. Kết quả đánh giá xếp loại đoàn viên sẽ được lưu tại hồ sơ sinh hoạt đoàn của từng đoàn viên, là cơ sở để thực hiện việc đánh giá xếp loại các chi đoàn, đoàn khoa viện.

  • Kết quả phân tích và đánh giá chất lượng đoàn viên tại UEH được thực hiện theo từng học kỳ, bao gồm 3 nội dung sau:

+ Sinh hoạt chi đoàn: chiếm 40%, ghi nhận từ kết quả đánh giá sinh hoạt của đoàn viên tại chi đoàn.

+ Đoàn viên nhận thức: Chiếm 30%, được quy đổi từ điểm thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên.

+ Đoàn viên hành động: Chiếm 30%, được quy đổi từ các hoạt động được cập nhật trên hệ thống mã vạch.

- Tổng điểm sử dụng để xếp loại:

Tổng điểm sử dụng để xếp loại bao gồm: Tổng điểm hành động, tổng điểm nhận thức, tổng điểm sinh hoạt chi đoàn quy đổi theo tỷ lệ tương ứng.

Cách thức xếp loại:

+ Xác định tỷ lệ xếp loại

Tỷ lệ xếp loại

=

Tổng điểm xếp loại

x

100%

Điểm xếp loại cao nhất của khóa

 

+ Căn cứ vào thang tỷ lệ xếp loại do BTV Đoàn trường quy định để phân loại, đánh giá đoàn viên từng học kỳ.

 

Xếp loại Đoàn viên

Tỷ lệ xếp loại

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

70% - 100%

Hoàn hành tốt nhiệm vụ

< 70% và >= 50%

Hoàn thành nhiệm vụ

<50% và >=30%

Không hoàn thành nhiệm vụ

<30%

 

Tra cứu thông tin xếp loại:

 Đoàn viên tra cứu kết quả tham gia các hoạt động đăng nhập vào hệ thống mã vạch http://www3.youth.ueh.edu.vn/

 Vào mục Tra cứu hoạt động” và nhập mã số sinh viên vào, sau đó bấm nút Xem kết quả”.

 Đoàn viên đánh giá độ thỏa mãn của mình đối với các hoạt động đã tham gia (1: Kém, 2 Rất không tốt, 3: Không tốt, 4: Trung bình, 5: Khá, 6: Tốt, 7: Rất tốt).

 Chọn học kỳ và năm học cần tra cứu, bấm “Xem”.

Sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện Đoàn viên:

Căn cứ vào kết quả đánh giá RLĐV để phân loại đoàn viên từng học kỳ, năm học và trong thời gian học tập tại trường đồng thời lưu vào trong sổ Đoàn của đoàn viên.

Căn cứ vào kết quả phân loại đoàn viên, BCH Đoàn khoa tiến hành phân loại chi đoàn.

Kết quả phân loại đoàn viên, phân loại chi đoàn được sử dụng để phân loại Đoàn khoa.

Là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và là căn cứ để phát triển đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng.

Thông qua đánh giá của đoàn viên, sinh viên về mức độ thỏa mãn hoạt động sẽ là cơ sở để các cơ sở Đoàn – Hội nhìn nhận, đúc kết và nâng cấp hoạt động cho năm tiếp theo.

- Đơn vị tiếp nhận giải đáp thắc mắc về kết quả rèn luyện đoàn viên

+ Thắc mắc về kết quả sinh hoạt tại chi đoàn,  đoàn viên liên hệ Bí thư chi đoàn, trong trường hợp bí thư chi Đoàn giải quyết không thỏa đáng, có thể liên hệ Thường trực Đoàn Khoa/viện, hoặc trực tiếp đồng chí Phó Bí Thư Đoàn trường, trưởng Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường, tại B2-603.

+ Thắc mắc về kết quả Đoàn viên nhận thức và Đoàn viên hành động: Liên hệ về Ban Tổ chức - Xây dựng Đoàn trường thông qua: [1] Email: bantochuc@ueh.edu.vn; [2]Phone: 028.36.6.3090; [3] VP: VP Đoàn - Hội UEH B2-603.

  • Kết quả xếp loại đoàn viên có ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp không?

Kết quả xếp loại chất lượng đoàn viên không ảnh hưởng đến kết quả xét tốt nghiệp. Tuy nhiên kết quả này ảnh hưởng đến việc xét các giải thưởng khác của Đoàn - Hội UEH như: Sinh viên 5 tố, Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH, phát triển Đảng, học bổng Điểm sáng tương lai và các học bổng của Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố và học bổng của các đơn vị liên kết khác.....

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!