Danh mục

Thủ tục nhập học

Sinh viên tham khảo trên website: Link

Hướng dẫn thủ tục nhập học Khóa 49 – Đại học chính quy năm 2023: Link 

Hướng dẫn thủ tục nhập học Khóa 48 – Đại học chính quy năm 2022: Link

Hướng dẫn thủ tục nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển phương thức 2,3,4,5 khóa 47 Đại học chính quy - Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh - Link

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!