Danh mục

Cung cấp đồng phục thể dục

-  Liên hệ mua đồng phục thể dục tại VP Đoàn - Hội UEH, Địa chỉ: Phòng B2- 603, cơ sở B, UEH.

-  Hiện tại giá đồng phục áo thể dục là 75.000đ/1 áo (Giá có thể thay đổi)

-  Đồng phục thể dục là trang phục bắt buộc khi tham  gia các học phần giáo dục thể chất tại UEH.

-  Thông thường, chỉ sử dụng với mục đích học giáo dục thể chất thì 1 áo/1 sinh viên là đảm bảo. Nếu sử dụng trong các hoạt động tập thể tại UEH như Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Vui hội trăng rằm... thì có thể 2 áo/1 sinh viên.

- Đồng phục thể dục UEH chỉ cung cấp cho sinh viên UEH, không cung cấp cho người không là sinh viên UEH.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!