Danh mục

Cung cấp đồng phục thể dục

-  Liên hệ mua đồng phục thể dục tại VP Đoàn - Hội UEH, Địa chỉ: Phòng B2- 603, cơ sở B, UEH.

-  Hiện tại giá đồng phục áo thể dục là 75.000đ/1 áo (Giá có thể thay đổi)

-  Đồng phục thể dục là trang phục bắt buộc khi tham  gia các học phần giáo dục thể chất tại UEH.

-  Thông thường, chỉ sử dụng với mục đích học giáo dục thể chất thì 1 áo/1 sinh viên là đảm bảo. Nếu sử dụng trong các hoạt động tập thể tại UEH như Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Vui hội trăng rằm... thì có thể 2 áo/1 sinh viên.

- Đồng phục thể dục UEH chỉ cung cấp cho sinh viên UEH, không cung cấp cho người không là sinh viên UEH.