Danh mục

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển

Sinh viên tham khảo các thông tin liên quan tại website: Link

Khóa 50 ĐHCQ

- TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: UEH chính thức mở cổng đăng ký các phương thức xét tuyển sớm Khóa 50 – Đại học chính quy, năm 2024 tại TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long: Link

- Đăng ký xét tuyển phương thức 2, 3, 4, 5 - 7 bước xét tuyển trở thành Tân sinh viên Khóa 50 - UEH Link

- Mẫu Bảng xác nhận kết quả học tập Trung học phổ thông: Xem mẫu

Hướng dẫn kê khai Bảng xác nhận kết quả học tập Trung học phổ thông: Xem hướng dẫn

- Hướng dẫn chọn ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực trong tuyển sinh: Xem hướng dẫn

- Hướng dẫn quy đổi điểm xét tuyển PT3, PT4, PT5: Xem hướng dẫn

Khóa 49 ĐHCQ

- UEH hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 (Mã trường: KSA và KSV): Link

Khóa 48 ĐHCQ

- UEH hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 (Mã trường: KSA và KSV): Link

- Thông báo về việc điều chỉnh Mã tuyển sinh đối với Ngành Khoa học dữ liệu, Khóa 48 – Đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: KSA): Link 

- Hướng dẫn thí sinh chọn Mã tổ hợp xét tuyển Khóa 48 – Đại học chính quy năm 2022: Link

- UEH tuyển sinh Chương trình Cử nhân Chất lượng cao năm 2022: Link

- Danh mục hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh năm 2022: Link

Khóa 47 ĐHCQ

Hướng dẫn Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trong tuyển sinh K47, Đại học chính quy năm 2021 của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA và KSV) - Link

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!