Danh mục

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển

Sinh viên tham khảo các thông tin liên quan tại website: tuyensinh.ueh.edu.vn 

Khóa 49 ĐHCQ

- UEH hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 (Mã trường: KSA và KSV): Link

 

Khóa 48 ĐHCQ

- UEH hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến tuyển sinh ĐHCQ năm 2022 (Mã trường: KSA và KSV): Link

- Thông báo về việc điều chỉnh Mã tuyển sinh đối với Ngành Khoa học dữ liệu, Khóa 48 – Đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: KSA): Link 

- Hướng dẫn thí sinh chọn Mã tổ hợp xét tuyển Khóa 48 – Đại học chính quy năm 2022: Link

- UEH tuyển sinh Chương trình Cử nhân Chất lượng cao năm 2022: Link

- Danh mục hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh năm 2022: Link

Khóa 47 ĐHCQ

Hướng dẫn Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trong tuyển sinh K47, Đại học chính quy năm 2021 của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA và KSV) - Link

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!