Danh mục

Thẻ sinh viên

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức triển khai ứng dụng UEH Student tích hợp thẻ sinh viên/học viên điện tử trên điện thoại thông minh dành cho người học tại UEH. Đây là một trong những minh chứng cho chiến lược tiên phong đổi mới, ứng dụng công nghệ vào hoạt động đào tạo, quản trị của nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Đối với trường hợp sinh viên có nhu cầu sử dụng thẻ sinh viên nhựa (Không tích hợp chip) có thể đăng ký và đóng phí tại trang web es.ueh.edu.vn . Sau khi phòng CNTT in xong sẽ có email đến nhận thẻ tại phòng A203 trong giờ hành chính. 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!