Danh mục

Chương trình chuẩn (Chương trình tiên tiến quốc tế UEH)

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) với chiến lược trở thành Đại học đa ngành và bền vững, trên cơ sở thế mạnh về uy tín, chất lượng, UEH mang lại sự đa dạng trong định hướng và lựa chọn ngành nghề cho thí sinh cả nước.

Đối với Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA), UEH tuyển sinh 32 chương trình đào tạo

Chương trình Chuẩn: Sau 02 học kỳ, sinh viên (học tại các cơ sở TP. Hồ Chí Minh) sẽ được xét vào một trong các chuyên ngành thuộc ngành trúng tuyển (đối với các ngành có nhiều chuyên ngành) căn cứ vào chỉ tiêu, kết quả học tập và nguyện vọng.

Thông tin tuyển sinh hằng năm: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/cu-nhan-chinh-quy/

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!