Danh mục

Hoạt động sinh viên

- UEH thực hiện nhiều sự kiện dành cho sinh viên (quy mô cấp trường và cơ sở) trong các lĩnh bực như: học thuật nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, hỗ trợ sinh viên, các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, văn thể mỹ; Đào tạo tập huấn cán bộ Đoàn - Hội UEH.....

- Một số hoạt động tiêu biểu:

+ Chuỗi bình luận sự kiện kinh tế

+ Đề tài môn học xuất sắc UEH500

+ Liên hoan nghiên cứu khoa học sinh viên UEH

+ Lớp phương pháp nghiên cứu khoa học sinh viên UEH

+ Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế (Chặng 1: Mùa hè xanh, Chặng 2: Vui hội trăng rằm)

+ Chiến dịch Xuân tình nguyện

+ Hội trại truyền thống Sức trẻ Kinh tế (Cấp trường và cấp khoa)

+ Ngày hội truyền thống chào đón tân sinh viên UEH "Nối vòng tay lớn"

+ Hội thao truyền thống sinh viên UEH (Cấp trường và cấp khoa)

+ Chuỗi chương trình tập huấn cán bộ Đoàn - Hội UEH (Tập huấn dã ngoại và các chuyên đề lý thuyết)

+ Chương trình Đào tạo và phát triển Đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ UEH (UYLP - UEH Youth Leader Programme)

+ Giải thưởng Sinh viên 5 tốt (Đề án thực hiện, hệ tiêu chí, xét công nhận danh hiệu, tuyên dương...)

+ Giải thưởng Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc UEH

+ Giải thưởng Viên chức, người lao động trẻ UEH

+ Chuỗi các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức người học

+ Thực hiện đánh giá cán bộ Đoàn - Hội, đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

+ Phát triển triển Hội viên, Đoàn viên, Đảng viên là sinh viên

......

Và các hoạt động cấp khoa/viện/KTX, CLB/Đ/N...

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!