Danh mục

Điểm thi

Mô tả ngắn gọn

Điểm thi bao gồm điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần và điểm toàn bộ học phần mà sinh viên đạt được của từng môn học, khóa luận tốt nghiệp, điểm học kỳ doanh nghiệp… được cập nhật thường xuyên trong quá trình sinh viên theo học tại UEH. 

Chi tiết: 

Điểm thi bao gồm điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần và điểm toàn bộ học phần mà sinh viên đạt được của từng môn học, khóa luận tốt nghiệp, điểm học kỳ doanh nghiệp…được cập nhật thường xuyên trong quá trình sinh viên theo học tại UEH. 

Sinh viên có thể tra cứu điểm thi trong tài khoản sinh viên (Portal), mục “Kết quả học tập” các môn đã đăng ký học theo từng học kỳ tương ứng.

Các câu hỏi thường gặp

1. Em thi lâu rồi sao chưa có điểm thi?

Trả lời: Theo quy định của P.KHĐT-Khảo thí thì sau khi thi 20 ngày làm việc mới có điểm thi. Nếu sau thời gian trên mà chưa có điểm thi em liên hệ P.KHĐT-Khảo thí.

2. Điểm thi trên danh sách thi bị sai thì em phải làm sao?

Trả lời: Nếu sai điểm quá trình thì em liên hệ với giáo viên dạy của lớp em để được hỗ trợ. Còn sai điểm toàn bộ học phần em liên hệ P.KHĐT-Khảo thí để được hỗ trợ.

3. Điểm thi của em trong hệ thống khác với danh sách thi thì em liên hệ ai để điều chỉnh?

Trả lời: Bạn có thể gửi thư đến chuyên viên quản lý kết quả học tập của Ban Đào tạo để điều chỉnh:

- Đại học chính quy: thầy Tài (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 143, 028.7306.1976 + số nội bộ 4007; email: ductaiqldt@ueh.edu.vn);

- Văn bằng 2 và Liên thông ĐHCQ: cô Lan (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 141, 028.7306.1976 + số nội bộ 4006; email: ntlan@ueh.edu.vn).

4. Em muốn phúc khảo điểm thi thì làm sao?

Trả lời: Em có thể đăng ký PK qua trang web thì nộp tiền trực tuyến tại: http://es.ueh.edu.vn/DichVu/Chitiet/8  

Hoặc đến trực tiếp P.KHĐT-KT (B1-12A01 Tầng 13 - CS B - 279 Nguyễn Tri Phương Q 10) có mẫu đơn sẳn phát cho người học điền thông tin và thu phí trực tiếp.

5.  Em đã học lại môn A ở học kỳ này và kết quả đã đạt, nhưng trong tài khoản vẫn để điểm cũ (điểm rớt)?

Trả lời: Tại tài khoản cá nhân (Portal), mục “Kết quả học tập” thể hiện kết quả các môn đã đăng ký học theo từng học kỳ tương ứng. Em kiểm tra lại điểm môn A tại học kỳ này, nếu kết quả sai hoặc chưa có (lưu ý về thời gian cập nhật điểm, câu hỏi số …..), bạn có thể gửi thư đến chuyên viên quản lý kết quả học tập của Ban Đào tạo để điều chỉnh:

- Đại học chính quy: thầy Tài (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 143, 028.7306.1976 + số nội bộ 4007; email: ductaiqldt@ueh.edu.vn);

- Văn bằng 2 và Liên thông ĐHCQ: cô Lan (điện thoại 028.38 230082 + số nội bộ 141, 028.7306.1976 + số nội bộ 4006; email: ntlan@ueh.edu.vn).

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!