Danh mục

Học Giáo dục quốc phòng

Trong chương trình đào tạo, Trường sẽ đăng ký lịch học 1 lần cho sinh viên tham gia học Giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Đây là học phần điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp.

Các thông báo liên quan được cập nhật trên website của Ban Đào tạo: Link

- THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH (ĐỢT 1) ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 49 – ĐHCQ LINK

- THÔNG BÁO PHÂN CHIA ĐỢT HỌC VÀ HÌNH THỨC HỌC CỦA HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Ở HỌC KỲ ĐẦU 2024 Link

Các câu hỏi thường gặp

1. Trong thời gian học GDQP&AN, sinh viên có được ra ngoài sau khi kết thúc giờ học không hay bắt buổi phải ở lại Trung tâm?

Trả lời: Theo quy định, sinh viên phải sinh hoạt tại Trung tâm GDQP&AN toàn bộ thời gian khi tham gia học học phần GDQP&AN và không được ra ngoài. Trường hợp có việc cần ra ngoài, sinh viên liên hệ Ban Đào tạo của Trung tâm để được hướng dẫn cụ thể.

2. Nếu em không thể sắp xếp tham gia học GDQP&AN  theo thời gian Trường đã sắp xếp thì em cần phải làm gì ạ?

Trả lời: Ban Đào tạo sẽ đăng ký học phần GDQP&AN cho em theo kế hoạch sẵn trong tài khoản sinh viên. Trường hợp em đã được đăng ký học phần và không sắp xếp được thời gian tham gia, em làm giấy đề nghị hủy học phần (mẫu) và gửi đến email qldt_ctsv@ueh.edu.vn (hoặc nộp trực tiếp) đến Ban Đào tạo để xem xét giải quyết. Do Trường chỉ đăng ký 1 lần cho sinh viên tham gia học Giáo dục quốc phòng - an ninh nên khi em sắp xếp được lịch cá nhân, em chủ động liên hệ với Trung tâm GDQP&AN để tìm lớp học.

3. Em đã học Giáo dục quốc phòng ở trường đại học khác rồi thì em có cần học nữa không?

Trả lời: Em làm phiếu chuyển điểm (mẫu) kèm bản sao chứng chỉ giáo dục quốc phòng và gửi email qldt_ctsv@ueh.edu.vn (hoặc nộp trực tiếp) cho Ban Đào tạo để xem xét.

4. Em muốn đăng ký học giáo dục quốc phòng không theo đợt của trường thì phải làm sao?

Trả lời: Đầu tiên, em liên hệ với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh để tìm lớp học. Sau đó, em đến trực tiếp Ban Đào tạo để xin xác nhận sinh viên dùng để nộp cho Trung tâm khi đăng ký học.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!