Danh mục

Học Giáo dục quốc phòng

Trong toàn khóa học, trường sẽ xếp lịch cho sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng tại các trung tâm. Đây là điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp.

Các câu hỏi thường gặp

1. Em không muốn học giáo dục quốc phòng trong thời gian quy định của trường có được không ?
Trả lời: Em viết giấy đề nghị hủy học phần Giáo dục quốc phòng và nộp lại cho P. Đào tạo để xem xét giải quyết. Sau này em tự liên hệ với trung tâm giáo dục quốc phòng để tìm lớp học.

2. Em đã học Giáo dục quốc phòng ở trường đại học khác rồi thì em có học nữa không?

Trả lời: Em viết giấy chuyển điểm kèm bản sao chứng chỉ giáo dục quốc phòng và nộp lại P. Đào tạo để xem xét

3. Em muốn đăng ký học giáo dục quốc phòng không theo đợt của trường thì phải làm sao?

Trả lời: Em liên hệ với trung tâm giáo dục quốc phòng để tìm lớp học và liên hệ P. Đào tạo xác nhận sinh viên để đăng ký học.