Danh mục

Chuyển chương trình học (Chuẩn, Tiếng Anh bán phần, Tiếng Anh toàn phần)

Nội dung:
Đối tượng áp dụng: Sinh viên các khóa Đại học chính quy tuyển sinh từ năm 2023 (Khóa 49 - Đại học chính quy)

Điều kiện chung khi xét chuyển đổi giữa các chương trình: 
- Có hồ sơ đề nghị chuyển chương trình và giấy tờ minh chứng, xác nhận lý do chính đáng; 
- Nộp hồ sơ chuyển chương trình vào thời điểm cuối học kỳ hoặc trước khi bắt đầu học kỳ mới ít nhất 4 tuần. 

Điều kiện tương ứng với mỗi trường hợp:

1. Trường hợp chuyển từ chương trình tiếng Anh toàn phần sang chương trình tiếng Anh bán phần; từ chương trình tiếng Anh toàn phần hoặc chương trình tiếng Anh bán phần sang chương trình Chuẩn: 
- Không có nguyện vọng tiếp tục học chương trình đã đăng ký; 
- Có đề nghị xét chuyển sang chương trình tiếng Anh bán phần hoặc chương trình Chuẩn của chương trình đào tạo sinh viên đang học. 

2. Trường hợp chuyển từ chương trình Chuẩn
sang chương trình tiếng Anh bán phần:
 
- Thỏa điều kiện về tiếng Anh xét tuyển đầu vào của chương trình tiếng Anh bán phần;  
- Điểm trung bình tích lũy tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét chuyển xếp loại từ Khá trở lên; 
- Chỉ được xét chuyển khi sinh viên đang theo học không quá 04 học kỳ đầu (năm 1, năm 2) theo thời gian đào tạo của Khóa học; 
- Sinh viên phải học bổ sung các học phần giảng dạy bằng tiếng Anh được quy định trong chương trình tiếng Anh bán phần. 

3. Trường hợp chuyển từ chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh bán phần
sang chương trình tiếng Anh toàn phần:

- Thỏa điều kiện về tiếng Anh xét tuyển đầu vào của chương trình tiếng Anh toàn phần; 
- Điểm trung bình tích lũy tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét chuyển xếp loại từ Khá trở lên; 
- Chỉ được xét chuyển khi sinh viên đang theo học không quá 04 học kỳ đầu (năm 1, năm 2) theo thời gian đào tạo của Khóa học; 
- Không xét chuyển điểm các học phần được giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần bằng tiếng Việt
được giảng dạy trong chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh bán phần sang chương trình tiếng Anh toàn phần,
trừ các học phần Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

Quy định chi tiết tại: Link

Quy trình nộp hồ sơ đề nghị chuyển chương trình học:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sinh viên tải mẫu “Giấy đề nghị chuyển chương trình học” trên website Ban Đào tạo, điền đầy đủ thông tin, ký tên xác nhận và chuẩn bị hồ sơ minh chứng.
Hồ sơ minh chứng:
- Trình độ tiếng Anh: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn/Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT/Học bạ THPT

- Lý do cá nhân/gia đình: Thư xác nhận do ba/mẹ/người nuôi dưỡng viết.

- Lý do sức khỏe: Giấy xác nhận nằm viện/Giấy vào viện/Giấy ra viện/Giấy xác nhận khám chữa bệnh, tình trạng sức khỏe do cơ quan khám chữa bệnh/bệnh viện cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ
Sinh viên nộp hồ sơ theo 01 trong 02 hình thức sau đây:

- Trực tuyến (ưu tiên thực hiện): gửi hồ sơ theo định dạng file PNG, JPG hoặc PDF đến địa chỉ
email của Ban Đào tạo (daotao@ueh.edu.vn)
- Trực tiếp: nộp hồ sơ giấy tại Ban Đào tạo trong giờ làm việc.

Bước 3: Nhận kết quả
- Hồ sơ được xử lý trong vòng 15 ngày làm việc (không bao gồm Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định), tính từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
- Sinh viên nhận kết quả chuyển chương trình học qua email đã cung cấp trên Giấy đề nghị chuyển chương trình học

Bước 4: Thực hiện thủ tục chuyển điểm từ chương trình cũ sang chương trình mới
Tham khảo thủ tục tại: Link 

 

Các câu hỏi thường gặp
1. Thư xác nhận do ba/mẹ/người nuôi dưỡng viết cần có những thông tin gì?
Trả lời:
 Thư xác nhận do ba/mẹ/người nuôi dưỡng viết cần có những thông tin như sau:
+ Tiêu đề: Thư xác nhận của gia đình
+ Kính gửi: - Ban Giám đốc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; - Ban Đào tạo
+ Thông tin của ba/mẹ/người nuôi dưỡng: họ tên, địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc, mối quan
hệ với sinh viên
+ Thông tin của sinh viên: họ tên, lớp sinh viên, khóa học, mã số sinh viên
+ Ý kiến xác nhận đồng ý cho sinh viên chuyển chương trình học kèm theo lý do
+ Thông tin ngày tháng năm, ký và ghi rõ họ tên

2. Sinh viên được chuyển chương trình học bao nhiều lần trong thời gian học?
Trả lời:
 Sinh viên chỉ được chuyển chương trình học 01 (một) lần duy nhất trong toàn bộ thời gian học.
Sinh viên cần chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!