Danh mục

Chương trình đào tạo An toàn thông tin UEH

Câu hỏi 1Chương trình An toàn thông tin UEH là gì?

Trả lời: Chương trình An toàn thông tin UEH trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về xây dựng, triển khai, quản lý, bảo trì và tiến tới có thể tư vấn kiến trúc các hệ thống ATTT tiên tiến. Đặc biệt, chú trọng khả năng phân tích vấn đề, lựa chọn giải pháp và công cụ của ngành ATTT để giải quyết các vấn đề về bảo mật và ATTT trong các hoạt động kinh doanh (đặc biệt kinh doanh số), an ninh mạng (ANM), cũng hệ thống chính quyền điện tử. Sau khi tốt nghiệp, có thể đảm nhận những vị trí như: chuyên gia giám sát và điều hành ATTT & ANM, chuyên gia xử lý và ứng cứu sự cố ATTT & ANM, chuyên gia phân tích tấn công mạng.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình An toàn thông tin UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sau khi hoàn thành Chương trình An toàn thông tin UEH, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau: - Cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, ngân hàng, trung tâm dữ liệu: - Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu, an ninh mạng. - Chuyên viên quản trị bảo mật mạng và hệ thống. - Chuyên viên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng. - Nhà hoạch định chiến lược an toàn thông tin cho tổ chức. - Công ty giải pháp CNTT, công ty cung cấp giải pháp bảo mật:Chuyên viên tư vấn thiết kế hệ thống an toàn thông tin. - Trường cao đẳng, đại học: Giảng viên và cán bộ nghiên cứu.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình An toàn thông tin UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình An toàn thông tin UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình An toàn thông tin UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Luật Công nghệ thông tin - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Quản trị học - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Toán dành cho tin học - Cơ sở lập trình - Phương pháp nghiên cứu trong công nghệ thông tin Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình An toàn thông tin UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Cơ sở dữ liệu - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Mạng máy tính - Kiến trúc máy tính và hệ điều hành Kiến thức chuyên ngành của Chương trình An toàn thông tin UEH: - Dịch vụ mạng Internet - Lý thuyết mật mã - Lý thuyết thông tin và mã hóa - Quản trị cơ sở dữ liệu - Quản trị mạng - Cơ sở an toàn thông tin - An toàn hệ thống máy tính - Kiến trúc hệ thống doanh nghiệp - Kiểm thử thâm nhập - Phân tích mã độc - Phản ứng với sự cố và điều tra số Kiến thức chuyên ngành tự chọn Chọn 1 trong 2: - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Khai phá dữ liệu trong an toàn thông tin Chọn 1 trong 2: - Quản trị rủi ro và bảo mật thông tin trong doanh nghiệp - Trí tuệ nhân tạo trong an toàn thông tin Chọn 1 trong 2: - Công nghệ chuỗi khối - Phát triển phần mềm an toàn Chọn 1 trong 2: - An toàn ứng dụng Web - An toàn phần mềm và thiết bị di động Chọn 1 trong 2: - An toàn IoT - An toàn điện toán đám mây Thực tập và tốt nghiệp: Chọn 1 trong 2: - Khóa luận tốt nghiệp - Học kỳ doanh nghiệp Kiến thức không tích lũy - Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng an ninh

Câu hỏi 4Chương trình An toàn thông tin UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình An toàn thông tin UEH là 120 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình An toàn thông tin UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình An toàn thông tin UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của Chương trình An toàn thông tin UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ Chương trình An toàn thông tin UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình An toàn thông tin UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình An toàn thông tin UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình An toàn thông tin UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình An toàn thông tin UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 22.49

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình An toàn thông tin UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình An toàn thông tin UEH là: 50

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình An toàn thông tin UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình An toàn thông tin UEH là: 7480202

Câu hỏi 10Chương trình An toàn thông tin UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình An toàn thông tin UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!