Danh mục

Chương trình đào tạo Quản trị nhân lực UEH

Câu hỏi 1Chương trình Quản trị nhân lực UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Quản trị nhân lực UEH đào tạo cử nhân Quản trị nhân lực (QTNL) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về (1) kinh tế học lao động và quản lý nhân sự, (2) sự phát triển nguồn nhân lực và lao động của vùng/quốc gia và (3) các vấn đề cơ bản trong quản trị nguồn nhân lực ở các đơn vị trong nền kinh tế. Với kiến thức nền tảng này, sinh viên Chương trình Quản trị nhân lực UEH có thể đi chuyên sâu vào một trong ba mảng: Kinh tế học về lao động; quản lý công về dân số, lao động và việc làm; quản lý, phát triển nguồn nhân lực trên nền tảng kinh tế, tâm lý học và hành vi.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Quản trị nhân lực UEH làm nghề gì?

Trả lời: - Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Quản trị nhân lực UEH có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội trong nước và nước ngoài, các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân với tư cách là nhà quản trị, quản lý nhân lực. - Sinh viên Chương trình Quản trị nhân lực UEH có thể làm việc tại các bộ như: Bộ KH-ĐT; Bộ LĐ-TB&XH, các vụ của các bộ: Các công việc liên quan đến chính sách tiền lương, lao động, việc làm, thất nghiệp, BHXH, dân số và thị trường lao động, xóa đói giảm nghèo. - Tương tự các bộ là các sở ban ngành của tỉnh thành cũng như cấp huyện, thị xã. - Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Quản trị nhân lực UEH có thể đảm nhiệm công việc tại các vị trí chuyên viên, giám đốc nhân sự; giảng viên tại các cơ sở đào tạo của các ngành HRM, lao động, tiền lương.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Quản trị nhân lực UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Quản trị nhân lực UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình Quản trị nhân lực UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - Khoa học dữ liệu Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình Quản trị nhân lực UEH: Kiến thức chuyên ngành - Kinh tế vĩ mô ứng dụng - Kinh tế vi mô ứng dụng - Kinh tế lượng ứng dụng - Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Khoa học quản lý - Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức - Quản trị nguồn nhân lực và hành vi tổ chức - Phát triển nguồn nhân lực - Dân số và phát triển - Quan hệ lao động - Bảo hiểm xã hội - Quản lý hiệu suất lao động - Kinh tế học lao động - Quản trị nguồn nhân lực quốc tế - Luật lao động - Hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực - Tiền lương và phúc lợi - Tâm lý học quản lý - Hành vi tổ chức ứng dụng - Tư duy sáng tạo và phát triển Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Khoa học chính sách Kinh tế học quản lý nhân sự - Phát triển kỹ năng lãnh đạo - Ứng dụng kỹ thuật số trong QTNNL - Phân tích dự án - Môi trường và an toàn lao động - Phân tích con người Thực tập và tốt nghiệp: - Khóa luận Tốt nghiệp - Học kỳ doanh nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Quản trị nhân lực UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Quản trị nhân lực UEH là 123 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Quản trị nhân lực UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Quản trị nhân lực UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Quản trị nhân lực UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Quản trị nhân lực UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Quản trị nhân lực UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Quản trị nhân lực UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Quản trị nhân lực UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Quản trị nhân lực UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 60 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 66 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 865 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 26.20

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Quản trị nhân lực UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Quản trị nhân lực UEH là: 150.

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Quản trị nhân lực UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Quản trị nhân lực UEH là: 7340404

Câu hỏi 10Chương trình Quản trị nhân lực UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Quản trị nhân lực UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!