Danh mục

Chương trình đào tạo Quản trị bệnh viện UEH

Câu hỏi 1Chương trình Quản trị bệnh viện UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Quản trị bệnh viện của UEH trang bị cho người học: - Một nền tảng kiến thức vững chắc về hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và thế giới nói chung tư - Người học hiểu biết về cách thức hoạt động của một bệnh viện như thế nào, từ đó ứng dụng được được các nghiệp vụ quản lý cơ bản để điều hành bệnh viện hiệu quả như là quản trị nguồn nhân lực, phân tích kế toán tài chính bệnh viện, quản trị hệ thống thông tin, chuỗi cung ứng thuốc tại bệnh viện, xây dựng chiến lược marketing truyền thông định vị thương hiệu cho bệnh viện. - Người học hình thành một sự hiểu biết mang tính đặc thù về tư duy quản lý của người điều hành kinh doanh trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe; - Các kỹ năng cá nhân quan trọng để thích ứng nhanh chóng trong các môi trường mới; - Các năng lực nhận thức để giải quyết các vấn đề hoặc ra các quyết định hiệu quả trong quản lý bệnh viện; Người học có xây dựng tư duy cầu tiến và tinh thần học tập suốt đời để trở thành nhà quản trị xuất sắc trong quản lý bệnh viện hoặc các tổ chức y tế.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Quản trị bệnh viện UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Quản trị bệnh viện UEH có năng lực đảm nhiệm các vị trí công việc bắt đầu từ vị trí các quản trị viên cơ sở đến vị trí quản lý cấp trung tại các bệnh viện, phòng khám và các tổ chức y tế như: nhà quản trị phụ trách các chức năng tài chính, nhân sự, quan hệ công chúng, quản trị cung ứng, chất lượng dịch vụ, vận hành hệ thống điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Quản trị bệnh viện UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Quản trị bệnh viện UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Quản trị bệnh viện UEH: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh tổng quát - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Toán dành cho kinh tế và quản trị - Thống kê ứng dụng cho kinh tế và kinh doanh - Luật kinh doanh - Nguyên lý kế toán - Kỹ năng mềm - Khởi nghiệp kinh doanh - ERP ( HRM) Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Quản trị bệnh viện UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Quản trị học - Quản lý y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe - Thuật ngữ y khoa và bệnh lý học - Dịch tễ học - Quản lý chăm sóc và điều trị - Quản trị điều hành bệnh viện - Kế toán quản trị - Kế toán công - Quản trị hành chính bệnh viện - Pháp luật, y đức và chính sách y tế - Phương pháp nghiên cứu trong y khoa và quản lý - Quản trị nguồn nhân lực - Quản trị tài chính bệnh viện và bảo hiểm y tế - Quản trị chiến lược bệnh viện Kiến thức chuyên ngành - Quản trị hệ thống thông tin bệnh viện - Quản trị bệnh án - Quản trị chuỗi cung ứng dược và thiết bị y tế bệnh viện - Kinh tế y tế trong chăm sóc sức khỏe - Marketing dịch vụ y tế - Quản trị chất lượng dịch vụ bệnh viện - Quản trị dự án Kiến thức chuyên ngành tự chọn - Quản trị rủi ro chăm sóc sức khỏe - Lập kế hoạch kinh doanh - Phân tích định lượng dành cho nhà quản trị - Quản trị dược trong bệnh viện - Quản lý dinh dưỡng bệnh viện - Cơ sở dữ liệu - Hệ hỗ trợ quản trị thông minh (BI) Thương mại điện tử Thực tập và tốt nghiệp: - Kiến tập + Thực tập + Chuyên đề tốt nghiệp - Kiến tập + Khóa luận tốt nghiệp - Kiến tập + Thực tập + Học kỳ doanh nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Quản trị bệnh viện UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Quản trị bệnh viện UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Quản trị bệnh viện UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Quản trị bệnh viện UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Quản trị bệnh viện UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Quản trị bệnh viện UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Quản trị bệnh viện UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Quản trị bệnh viện UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Quản trị bệnh viện UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Quản trị bệnh viện UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 47 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 48 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 800 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 23.70

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Quản trị bệnh viện UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Quản trị bệnh viện UEH là: 100.

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Quản trị bệnh viện UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Quản trị bệnh viện UEH là: 7340101_03.

Câu hỏi 10Chương trình Quản trị bệnh viện UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Quản trị bệnh viện UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Chương trình Quản trị bệnh viện UEH được đào tạo như thế nào? Có giảng viên chuyên môn ở lĩnh vực y tế giảng dạy không?

Trả lời: Chương trình Quản trị bệnh viện UEH của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH). Sinh viên sẽ được học cách quản lý một cơ sở chăm sóc sức khỏe (bệnh viện) có hiệu quả như một cơ sở kinh doanh. Đặc thù của loại hình này là liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người với mục đích xã hội và nhân văn. Chương trình Quản trị bệnh viện UEH tập trung giúp các em nắm vững hai ngành chuyên sâu là ngành quản trị sức khỏe và quản trị kinh doanh. Chi tiết hơn, sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng của quản trị kinh doanh và chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị bệnh viện, bao gồm các kiến thức liên quan đến quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, kế toán quản trị, marketing, dịch tễ học, quản lý chương trình y tế, lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh án, tổ chức điều dưỡng, môi trường, dược, bảo hiểm y tế, quản trị nhà nước và quản lý ngành y tế, kinh tế y tế và y tế công cộng, Anh ngữ và tin học tổng quát trong quản trị bệnh viện... Trong quá trình học, sinh viên sẽ được tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế cơ sở y tế, tham gia các hội thảo của chuyên gia trong ngành…Quá trình đào tạo được tổ chức kết hợp giữa giảng viên của UEH và các y bác sĩ, chuyên gia y tế là lãnh đạo phòng ban tại các bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh như là Bệnh viện Quân Y 175, bệnh viện An Bình TP.HCM, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Nhi Đồng, … Chương trình Quản trị bệnh viện UEH đã phát triển mối quan hệ hợp tác rộng rãi với các bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Người học sẽ được tích lũy những kinh nghiệm quý báu thông qua việc học hỏi từ đội ngũ giảng viên là các y bác sĩ, chuyên gia y tế, và các lãnh đạo phòng ban tại các bệnh viện tư nhân và công lập lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trong quá trình học người học sẽ được học tập và thực tập các vị trí việc làm tại bệnh viện và tham gia các dự án nghiên cứu về Quản trị bệnh viện, Y tế và sức khỏe. Vì thế, sau khi tốt nghiệp Chương trình Quản trị bệnh viện UEH người học sẽ có cơ hội hội cao làm việc tại các bệnh viện, phòng khám, tổ chức y tế và chăm sóc sức khỏe, và có cơ hội lớn để trở thành những nhà quản trị cấp trung khoảng 5 năm sau khi tốt nghiệp.

Câu hỏi 12Cơ hội phát triển nghề nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp Chương trình Quản trị bệnh viện UEH là gì?

Trả lời: Theo dự báo mức tăng dân số thế giới từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng gần gấp đôi từ 12% lên 22% trong giai đoạn 2015-2050 (WHO, 2018). Nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn dự kiến sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với mức trung bình của các ngành nghề khác. Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, cơ hội nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe dự kiến sẽ tăng 15% từ năm 2019 đến năm 2029. Khi các công việc chăm sóc sức khỏe phát triển, nhu cầu quản lý, nhân viên và cơ quan quản lý chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Điều này đã tạo ra nhu cầu ngày càng tăng đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ chuyên môn và học thuật. Không chỉ dân số già mà đại dịch COVID-19 cũng tạo thêm áp lực buộc hệ thống y tế phải đổi mới những chuyển đổi công nghệ và đổi mới trong lĩnh vực này đang mở ra nhiều lựa chọn kinh doanh và nghề nghiệp đa dạng. Đổi lại, điều này dẫn đến sự chuyển đổi từ chăm sóc sức khỏe truyền thống sang chăm sóc sức khỏe quản lý, điều này càng dẫn đến việc các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có được bằng cấp quản lý. Sự bùng nổ thị trường và các ưu đãi đang thu hút các doanh nhân và nhà tư bản có kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sức khỏe. Các công cụ phân tích và dữ liệu dự đoán đang được sử dụng để dự đoán nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Mang lại cơ hội và khả năng tiếp xúc cho các nhà phân tích thống kê và các chuyên gia trong hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể xử lý dữ liệu lớn. Ngành Chăm sóc sức khỏe nói chung và Chương trình Quản trị bệnh viện UEH nói riêng yêu cầu những cá nhân năng động, tài năng với niềm đam mê trở thành một phần của sự phát triển không ngừng thay đổi và cải thiện đáng kể sức khỏe của cộng đồng. - Trợ lý quản lý y tế: Trợ lý y tế liên quan đến việc hỗ trợ các bác sĩ ghi lại và duy trì lịch sử sức khỏe của bệnh nhân tại các phòng khám, bệnh viện, văn phòng và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác. Họ cũng tham gia vào các hoạt động y tế thông thường như kiểm tra bệnh nhân, đo huyết áp và tiêm thuốc. - Giám đốc y tế: Họ chịu trách nhiệm về tài chính, xem xét các dự án, quản lý nhân viên, quản lý y tế, tiến bộ công nghệ, ngân sách và điều phối giữa các phòng ban. Các nhà quản lý chuyên ngành trong khu vực cũng đang đạt được tầm quan trọng với trọng tâm quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Kể tên một số, Người quản lý cải tiến chất lượng tập trung vào việc công nhận các tổ chức chăm sóc sức khỏe; người quản lý nghiên cứu lâm sàng chịu trách nhiệm giám sát và chỉ ra sự khác biệt trong viện trợ của chính phủ, và thành thạo công việc nghiên cứu trong viện trợ lâm sàng của ngành y tế; Người quản lý lâm sàng chăm sóc các khu vực lâm sàng như chăm sóc trẻ sơ sinh và X quang. - Kỹ thuật viên thông tin chăm sóc sức khỏe: làm việc với bộ phận hành chính của hệ thống chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật viên thông tin chịu trách nhiệm tổ chức, biên soạn và cập nhật dữ liệu y tế của bệnh nhân. Dữ liệu y tế là một trong những yếu tố quan trọng của các tổ chức chăm sóc sức khỏe; do đó, kỹ năng của các kỹ thuật viên là chú ý đến chi tiết và phản ứng nhanh về mặt phân tích. - Nhà phân tích dữ liệu chăm sóc sức khỏe: Các nhà phân tích thu thập dữ liệu từ các nguồn như hồ sơ sức khỏe điện tử, báo cáo chi phí, khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân và yêu cầu thanh toán để giải thích thêm nhằm giúp tổ chức và ngành cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí và nâng cao chất lượng cho bệnh nhân và các chuyên gia kinh nghiệm. Họ tự động hóa các báo cáo – nội bộ và bên ngoài, tạo bảng điều khiển cấp quản lý và trình bày thông tin cho ban quản lý chăm sóc sức khỏe. Chúng đã trở thành một hướng dẫn quan trọng trong việc ra quyết định quản lý, giảm chi phí, đảm bảo chất lượng và cải tiến quy trình chăm sóc sức khỏe. Với sự nhấn mạnh đáng kể vào việc kiểm soát các tình huống như đại dịch đang diễn ra hiện nay, nhu cầu của các nhà phân tích dữ liệu ngày càng tăng. Lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe đang tập trung vào dự đoán chính xác hơn về dịch bệnh, tìm ra phương pháp chữa trị bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng cường chăm sóc có thể phòng ngừa được. - Giám đốc truyền thông xã hội, quản lý PR, quản lý chiến dịch, phóng viên chăm sóc sức khỏe, quản lý tiếp thị sức khỏe.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!