Danh mục

Chương trình đào tạo Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Câu hỏi 1: Cho em hỏi học chương trình đào tạo Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là học những nội dung kiến thức gì? Có học lập trình hay không?

Trả lời: 

Chương trình đào tạo Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để tư vấn cho các tổ chức/doanh nghiệp lựa chọn giải pháp triển khai hệ thống ERP, cũng như có khả năng tham gia vào công việc quản trị và vận hành hệ thống đó.

Ngoài các kiến thức chung của ngành Hệ thống thông tin quản lý (như: Cơ sở dữ liệu, Cơ sở lập trình, Phân tích nghiệp vụ, Phân tích thiết kế hệ thống,…) sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về quản trị dự án triển khai hệ thống ERP, kỹ năng tư vấn lựa chọn giải pháp ứng dụng hệ thống ERP trong các hoạt động quản trị của doanh nghiệp (như quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng,…).

Sinh viên sẽ được trang bị một lượng kiến thức cơ bản về lập trình để có thể hiểu được các nguyên tắc vận hành của hệ thống ERP.

Câu hỏi 2: Em thấy chương trình đào tạo Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) rất mới, sinh viên ra trường có thể làm được những công việc gì? Cơ hội nghề nghiệp ra sao?

Trả lời: 

Hiện nay, ERP được xem như một giải pháp quản lý mang lại hiệu quả rất lớn cho các doanh nghiệp và nhu cầu triển khai hệ thống ERP tại các doanh nghiệp ngày càng tăng. Tuy nhiên, hệ thống ERP rất phức tạp, không phải doanh nghiệp nào triển khai cũng thành công. Vì vậy rất nhiều công ty tư vấn triển khai giải pháp ERP (trong và ngoài nước) đã ra đời để đáp ứng nhu cầu đó. Do đó, nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho lĩnh vực này đang tăng cao.

Người tốt nghiệp chương trình ERP này có thể làm chuyên viên tư vấn giải pháp triển khai, vận hành, quản trị các hệ thống ERP tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

UEH đang có liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp ERP như: FPT, SAP, Oracle, Microsoft, Global CyberSoft,….Vì vậy, sinh viên theo học ngành này sẽ có rất nhiều cơ hội thực tập và việc làm trong khi học và sau khi ra trường.

Câu hỏi 3: Sự khác biệt giữa Hệ thống thông tin kinh doanh (HTTTKD) và Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là gì? Nếu em học Chương trình đào tạo Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp em có thể làm các công việc của chương trình ERP hay không?

Trả lời: 

Sự khác biệt giữa chương trình đào tạo HTTTKD và ERP:

+ Chương trình đào tạo HTTTKD trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để phân tích, thiết kế, xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin nhằm phục vụ cho nhu cầu kinh doanh và quản lý của các tổ chức doanh nghiệp (trong đó có hệ thống ERP).

+ Học chương trình ERP, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tư vấn cho các doanh nghiệp lựa chọn giải pháp triển khai hệ thống ERP cũng như tham gia quản trị và vận hành hệ thống.

Khi tốt nghiệp chương trình HTTTKD, sinh viên có lợi thế rất lớn để tham gia vào các công việc tư vấn triển khai giải pháp ERP. Tuy nhiên, sinh viên cũng cần phải cập nhật bổ sung thêm kiến thức về ERP khoảng từ 6 tháng đến 1 năm.

 

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!