Danh mục

Chương trình đào tạo Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH

Câu hỏi 1Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH đào tạo sinh viên trở thành nhà quản trị/quản lý hiểu biết và áp dụng công nghệ mới (AI, Big data, VR/AR), tương tác giữa người và máy tính (Human-Computer Interaction) trong kinh doanh dựa trên sự đổi mới sáng tạo để đưa ra các giải pháp công nghệ tạo tác động đến các lĩnh vực kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo hợp tác cùng các doanh nghiệp, giúp sinh viên rèn luyện và trải nghiệm môi trường làm việc mới.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH làm nghề gì?

Trả lời: Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH sẽ có năng lực làm việc tại: Các công ty, tập đoàn đa quốc gia phát triển và cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ: Quản trị viên, chuyên viên điều hành, chuyên viên tư vấn tại các bộ phận công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm kinh doanh mới - Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch nghiên cứu ứng dụng công nghệ & phát triển sản phẩm mới - Nghiên cứu & cải tiến sản phẩm hiện tại - Tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty về công nghệ sản phẩm - Tham gia đánh giá chất lượng sản phẩm nội bộ và ngoài thị trường - Làm thủ tục công bố chất lượng sản phẩm mới - Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm Đơn vị công/ tư chuyển giao khoa học và công nghệ: Chuyên viên bộ phận chuyển giao công nghệ, khoa học công nghệ và những vị trí nghề nghiệp liên quan - Quản lý và phát triển các dự án nghiên cứu và phát triển/ chuyển giao công nghệ (CGCN) - Theo dõi tiến độ và thẩm định hiệu quả các dự án nghiên cứu/ CGCN đang triển khai - Đề xuất/ triển khai chiến lược và chính sách nhằm thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu và CGCN - Lên kế hoạch hợp tác và đàm phán với đối tác để triển khai công ty nghiên cứu phát triển và CGCN Công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nhà sáng lập - Sáng lập hoặc tham gia sáng lập, điều hành công ty khởi nghiệp trong kinh doanh và áp dụng công nghệ mới/ hay triển khai các dự án sáng tạo Quỹ đầu tư mạo hiểm: Chuyên viên tư vấn, phân tích đầu tư - Hỗ trợ/ Tham gia tìm kiếm các công ty khởi nghiệp mới để đầu tư và thực hiện các hoạt động tiếp cận ban đầu - Hỗ trợ/ Thực hiện thẩm định về các khoản đầu tư tiềm năng của startup, phân tích thị trường và các dự báo tài chính của họ, đồng thời đàm phán các điều khoản giao dịch Các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và dịch vụ mới: Quản lý/ điều phối viên - Hỗ trợ công việc cho trưởng ban dự án phát triển sản phẩm và dịch vụ mới - Đề xuất các phương án giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai dự án - Thu thập và phân tích thông tin từ báo cáo. Báo cáo tiến độ của dự án

Câu hỏi 3Lộ trình đào tạo chi tiết của Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH như thế nào? (học những môn gì)

Trả lời: Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Khởi nghiệp kinh doanh - Kỹ năng mềm - Thống kê ứng dụng - Toán dùng trong tin học Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Lập trình căn bản - Đại số tuyến tính - Khoa học dữ liệu - An ninh thông tin - Quản trị đổi mới sáng tạo Kiến thức ngành - Quản trị công nghệ - Khoa học dữ liệu nâng cao - Hệ hỗ trợ quản trị thông minh - Hệ thống đổi mới sáng tạo toàn cầu - Hệ thống kỹ thuật số căn bản - A.I. trong kinh doanh Kiến thức Chuyên ngành - Lập trình ứng dụng - Trực quan hóa dữ liệu - Dự án A.I. - Phát triển và Thiết kế web - Lãnh đạo thời đại số - Đổi mới sáng tạo công nghệ - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số trong kinh doanh - Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động - Nhập môn tương tác người máy Kiến thức chuyên ngành tự chọn Nhóm Công nghệ - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Tài chính công nghệ - Thương mại hóa sản phẩm công nghệ - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nhóm Đổi mới sáng tạo - Đổi mới sáng tạo xã hội - Đổi mới sáng tạo dịch vụ - Văn hóa đổi mới sáng tạo - Chiến lược Marketing đổi mới sáng tạo - Quản trị tài sản sở hữu trí tuệ Nhóm Kinh doanh - Tài chính khởi nghiệp - Phân tích quyết định - Giới thiệu Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô Thực tập và tốt nghiệp Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH: - Triết học Mác-Lênin - Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD) - Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD) - Nhập môn tâm lý học - Phát triển bền vững - Tư duy thiết kế - Khởi nghiệp kinh doanh - Kỹ năng mềm - Thống kê ứng dụng - Toán dùng trong tin học Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH: Kiến thức Cơ sở ngành - Lập trình căn bản - Đại số tuyến tính - Khoa học dữ liệu - An ninh thông tin - Quản trị đổi mới sáng tạo Kiến thức ngành - Quản trị công nghệ - Khoa học dữ liệu nâng cao - Hệ hỗ trợ quản trị thông minh - Hệ thống đổi mới sáng tạo toàn cầu - Hệ thống kỹ thuật số căn bản - A.I. trong kinh doanh Kiến thức Chuyên ngành - Lập trình ứng dụng - Trực quan hóa dữ liệu - Dự án A.I. - Phát triển và Thiết kế web - Lãnh đạo thời đại số - Đổi mới sáng tạo công nghệ - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số trong kinh doanh - Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động - Nhập môn tương tác người máy Kiến thức chuyên ngành tự chọn Nhóm Công nghệ - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Tài chính công nghệ - Thương mại hóa sản phẩm công nghệ - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nhóm Đổi mới sáng tạo - Đổi mới sáng tạo xã hội - Đổi mới sáng tạo dịch vụ - Văn hóa đổi mới sáng tạo - Chiến lược Marketing đổi mới sáng tạo - Quản trị tài sản sở hữu trí tuệ Nhóm Kinh doanh - Tài chính khởi nghiệp - Phân tích quyết định - Giới thiệu Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 4Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 5Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Công nghệ và đổi mới sáng tạo UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Công nghệ và đổi mới sáng tạo UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Công nghệ và đổi mới sáng tạo UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 6Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 7Điểm chuẩn Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 55 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 57 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 875 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 25.20.

Câu hỏi 8Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 100 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 30

Câu hỏi 9Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH là: - KSA (học tại Thành phố Hồ Chí Minh): 7480201_03 - KSV (học tại Phân hiệu Vĩnh Long): 7480201

Câu hỏi 10Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Câu hỏi 11Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH có chương trình liên kết với các trường đại học nước ngoài không?

Trả lời: Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH Có chương trình liên kết trao đổi với các trường đại học tại Singapore như: - Nanyang Technological University (NTU) - Singapore Management University (SMU)

Câu hỏi 12Sinh viên cần có những tố chất gì để học Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH?

Trả lời: Sinh viên Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH cần có khát vọng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh. Có động lực học tập và nghiên cứu các vấn đề về công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning), Dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud Computing), v.v Năng động, có tinh thần ham học hỏi, đam mê tìm tòi các giải pháp, ý tưởng phát triển sản phẩm, dịch vụ mới.

Câu hỏi 13Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH có gì nổi bật hơn so với các ngành riêng lẻ đã có sẵn?

Trả lời: Sinh viên Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH sẽ được đào tạo kiến thức dựa trên 3 trụ côt chính: kinh doanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo thay vì chỉ tập trung vào một trụ cột kiến thức. Cấu trúc chương trình được cập nhật và tương đồng với các trường đại học lớn trên thế giới dạy về lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo. Một số học phần nổi bật có thể kể đến như: Khởi nghiệp kinh doanh, Tài chính khởi nghiệp, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số trong kinh doanh, Nhập môn tương tác người-máy, AI trong kinh doanh.

Câu hỏi 14Các công nghệ nào sinh viên sẽ được học trong chương trình Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH?

Trả lời: Các công nghệ sinh viên sẽ được tiếp cận trong suốt quá trình học Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH có thể kể đến: Trí tuệ nhân tạo (AI), Học máy (Machine Learning), Dữ liệu lớn (Big Data), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Công nghệ chuỗi khối (Blockchain), Công nghệ vạn vật kết nối (IoT), Công nghệ thực tế ảo (VR/AR)…

Câu hỏi 15Nội dung đào tạo của Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH sẽ bao gồm những gì?

Trả lời: Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH đào tạo chuyên sâu về việc ứng dụng công nghệ tạo ra các giá trị đổi mới và sáng tạo trong việc phát triển một doanh nghiệp. Người học sẽ được học kiến thức lập trình cơ bản đến nâng cao (mang tính ứng dụng), cách ứng dụng công nghệ vào quản trị, vận hành doanh nghiệp, người học được trang bị tư duy và bộ kỹ năng về đổi mới sáng tạo để có thể tối ưu hóa năng lực của doanh nghiệp.

Câu hỏi 16Ngoài thời gian học, sinh viên Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH có thể tham gia những hoạt động nào?

Trả lời: Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các chương trình liên quan đến Chương trình Công nghệ và Đổi mới sáng tạo UEH được tổ chức bởi viện Đổi mới sáng tạo và vườn ươm như: các workshop, các webinar về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hackathon dành cho sinh viên, fireside chat cùng các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!