Danh mục

Chương trình đào tạo Công nghệ Tài chính UEH

Câu hỏi 1Chương trình Công nghệ Tài chính UEH là gì?

Trả lời: Chương trình Công nghệ Tài chính UEH đào tạo sinh viên trở thành nhà quản trị/ quản lý hiểu biết và áp dụng công nghệ mới (AI, Big data, Blockchain, Deep learning, Machine learning, VR/AR) trong tài chính để đưa ra các giải pháp công nghệ tạo tác động đến các lĩnh vực của thị trường tài chính cũng như tạo ra các nền tảng, sản phẩm tài chính bằng công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, Chương trình Công nghệ Tài chính UEH hợp tác cùng các doanh nghiệp, trường đại học nước ngoài để hỗ trợ sinh viên triển khai các dự án công nghệ tài chính thực tế tại các định chế tài chính, doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp, vườn ươm công nghệ nhằm giúp sinh viên học hỏi, rèn luyện và trải nghiệm môi trường làm việc công nghệ tài chính chuyên nghiệp.

Câu hỏi 2Tốt nghiệp Cử nhân Chương trình Công nghệ Tài chính UEH làm nghề gì?

Trả lời: Chương trình Công nghệ Tài chính UEH sẽ học các môn bao gồm: Kiến thức giáo dục đại cương của chương trình Công nghệ Tài chính UEH: - Triết học Mác – Lênin - Kinh tế chính trị Mác – Lênin - Chủ nghĩa xã hội khoa học - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tiếng Anh giao tiếp thương mại - Khởi nghiệp kinh doanh - Kỹ năng mềm - Thống kê ứng dụng - Toán dùng trong tin học Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp của chương trình Công nghệ tài chính UEH: Cơ sở ngành - Lập trình căn bản - Khoa học dữ liệu - An ninh thông tin - Quản trị đổi mới sáng tạo - Tư duy thiết kế - Kinh tế vi mô - Kinh tế vĩ mô - Nguyên lý kế toán - Phương pháp nghiên cứu Kiến thức chuyên ngành Bắt buộc - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Máy học căn bản - Lý thuyết tài chính - Thị trường và các định chế tài chính - Tài chính doanh nghiệp - Kinh tế lượng tài chính - Lập trình ứng dụng - A.I. trong tài chính – ngân hàng - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng - Nhập môn tương tác người-máy - Chuỗi khối và tài sản crypto - Ngân hàng số và công nghệ tài chính - Đầu tư tài chính - Tài chính quốc tế - Quản trị, trách nhiệm và đạo đức trong tài chính Tự chọn - Trực quan hóa dữ liệu - Phát triển và Thiết kế Web - Hệ hỗ trợ quản trị thông minh - Khoa học dữ liệu nâng cao - Kinh doanh quốc tế - Chiến lược marketing đổi mới sáng tạo - Lãnh đạo trong thời đại số - Văn hóa đổi mới sáng tạo - Quản lý danh mục đầu tư - Tài chính khởi nghiệp - Quản trị rủi ro tài chính - Sản phẩm phái sinh Thực tập và tốt nghiệp

Câu hỏi 3Chương trình Công nghệ Tài chính UEH học bao nhiêu tín chỉ?

Trả lời: Tổng số tín chỉ của Chương trình Công nghệ Tài chính UEH là 125 tín chỉ.

Câu hỏi 4Chương trình Công nghệ Tài chính UEH học phí bao nhiêu?

Trả lời: Chương trình Công nghệ tài chính UEH thuộc chương trình Tiên tiến. Sinh viên được chọn Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Việt, tiếng Anh bán phần và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mức học phí tiếng Việt của chương trình Công nghệ tài chính UEH là 975.000đ/tín chỉ; còn đơn giá tín chỉ tiếng Anh sẽ bằng 1.4x tiếng Việt. Để tính tổng học phí toàn bộ chương trình Công nghệ tài chính UEH, người học nhân đơn giá tín chỉ với tổng số học phần. Lưu ý, đơn giá học phí dự kiến tăng mỗi năm theo quy định Luật pháp hiện hành, không quá 10%.

Câu hỏi 5Chương trình Công nghệ Tài chính UEH có chương trình Song ngành tích hợp không?

Trả lời: Chương trình Công nghệ Tài chính UEH không có chương trình Song ngành tích hợp.

Câu hỏi 6Điểm chuẩn Chương trình Công nghệ Tài chính UEH năm 2023 là bao nhiêu?

Trả lời: Điểm chuẩn Chương trình Công nghệ Tài chính UEH năm 2023 theo từng phương thức là: - Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi (PT3): 66 - Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): 68 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực (PT5): 935 - Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (PT6): 26.60

Câu hỏi 7Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Công nghệ Tài chính UEH là bao nhiêu?

Trả lời: Chỉ tiêu tuyển sinh Chương trình Công nghệ Tài chính UEH là: 70.

Câu hỏi 8Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Công nghệ Tài chính UEH là gì?

Trả lời: Mã đăng ký xét tuyển Chương trình Công nghệ Tài chính UEH là: 7340205.

Câu hỏi 9Chương trình Công nghệ Tài chính UEH xét tuyển những tổ hợp nào?

Trả lời: Chương trình Công nghệ Tài chính UEH xét tuyển các tổ hợp: Đối với Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn (PT4): – A00 – A01, D26, D27, D28, D29, D30, AH3 – D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 – D07, D21, D22, D23, D24, D25, AH2 Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT6): – A00, A01, D01, D07

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!